Om Center for Europæisk Politik

Center for Europæisk Politik er et forskningscenter ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Centeret blev oprettet i oktober 2007 og beskæftiger sig med forskning indenfor europæisk politik, særligt EU-forskning.

Centeret forsker i emner som EU’s politiske system og institutionelle udvikling, EU's forhold til international politik, europæisering og implementering samt enkelte staters – herunder særligt Danmarks – forhold til EU.

Forskningsindsatsen inkluderer analyser af det nationale i det europæiske, det europæiske per se og Europas udvikling i den globale kontekst.

I centerets forskning lægges der vægt på samarbejdet med andre forskere, på styrkelse af netværk i Danmark og på etablering af samarbejde med international forskning.

Formålet med Center for Europæisk Politik er at styrke Københavns Universitet i den internationale forskning, at tage nye tiltag på undervisningsområdet og ikke mindst at styrke formidlingen og sikre, at arbejdet fra instituttets mange internationalt anerkendte forskere bringes aktivt i spil i forhold til offentligheden.

Her på hjemmesiden kan du læse meget mere om centerets netværk, forskning, forskere, aktiviteter, herunder undervisning og konferencer og meget mere.