11. juli 2018

Wivel og Wæver med artikel om EU’s magtbalance

Professor MSO Anders Wivel og professor Ole Wæver har udgivet ny artikel "The Power of Peaceful Change: The Crisis of the European Union and the Rebalancing of Europe's Regional Order" om EU’s magtbalance i International Studies Review. Den europæiske union bliver af dens modstandere typisk opfattet som et anti-magtpolitisk organ, som er i stand til at civilisere dets egen politiske sfære og dets geopolitiske naboer gennem fredelig forandring. Dette klassiske narrativ er i løbet af det sidste årti blevet udfordret af en række omstændigheder, som angiveligt har udviklet sig til en eksistentiel krise i EU.

Wivel og Wæver analyserer denne eksistentielle krise gennem to prismer: et realistisk prisme og et identitetskonstruktivistisk prisme. Realismen forklarer europæisk integration og dens udvikling ift. de mest magtfulde staters interesser. Identitetskonstruktivismen forklarer europæisk integration ift. identitets artikulation.

Forskerne argumenterer for, at realisterne har ret i at pointere vigtigheden af et magtskifte i Europa, men at dette ikke truer EU-integrationen. Fx er Tyskland stærkere, end det har været før, men den tyske diskurs omkring magtudøvelse er tæt forbundet med fredelig forandring og EU-integration.

Læs mere om artiklen her: https://academic.oup.com/isr/advance-article-abstract/doi/10.1093/isr/viy027/4993892?redirectedFrom=fulltext