01. april 2019

Wind med tale ved Europa Kommissionen

Professor Marlene Wind taler under titlen ”Can the new European populism be overcome” den 1. april 2019 i Bruxelles for EU-kommissionen. EU står over for et paradoks: populismen vokser og på samme tid viser data at europæere aldrig har støttet EU mere end de gør nu. Er dette et ægte paradoks eller er vi vidne til en ny form for skepticisme, der ønsker at blive i EU og forandre det institutionerne indefra? Hvad betyder dette ift. værdier og retningen for det europæiske projekt? Vil de svære Brexit-forhandlinger lede til forsøg fra populister mod at skubbe Europa i anden retning? Wind’s oplæg vil forsøge at forklare hvad alt dette betyder for det kommende Europaparlamentsvalg og hvilke udfordringer det vil føre til for dem, der ønsker fortsat at se EU som et demokratisk projekt. Hun taler som en del af det indledende program frem mod Europaparlamentsvalget.