Wind interviewet til Dansk Industri – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Wind interviewet til D...

27. marts 2017

Wind interviewet til Dansk Industri

Fredag d. 24. marts blev professor og centerleder på Center for Europæisk Politik interviewet af Dansk Industri.

Interviewet handlede om Rom-traktaten og EU-samarbejdets betydning for medlemslandende, og dets virksomheder.

Til spørgsmålet om hvordan EU påvirker virksomhederne svarede professoren følgende:

”Det helt åbenlyse svar er, at de ikke skal forholde sig til 28 landes forskellige regelsæt. Der er stadig meget harmonisering, der kan gøre det endnu bedre for virksomhederne. Men hvis man som eksporterende virksomhed er i tvivl om, at man har fordel af EU, kan man bare lave den kontrafaktiske analyse og se på, hvor besværligt det ville være, hvis man skulle holde sig ajour med de 28 landes regulering for at få adgang til deres markeder. Dertil kommer arbejdskraftens frie bevægelighed og den styrkede retssikkerhed, EU giver virksomhederne.”

Foruden ovenstående fokus, kom Marlene Wind i interviewet også ind på EU's betydning for freden i Europa efter anden verdenskrig, samt situationen efter Brexit.

Hele artiklen kan tilgås på DI's hjemmeside.