20. november 2018

Wind i Deadline om Italiens finanslov

I forbindelse med Italiens finanslov som strider imod regler i EU-traktaten var professor Marlene Wind i DR2 Deadline den 14. november 2018. ”Jeg tror, at man fra Kommissionens side håber, at markedet vil gøre arbejdet for én,” fortæller Wind bl.a. men tilføjer, at EU nok vil følge reglerne på området meget nøje ift. eventuelle sanktioner. Derfor har man nu sendt en advarsel afsted til italienerne og bedt dem komme med et bedre forslag. Hvis man er nødt til at følge sanktionerne, kan det ende i store bøder til Italien.

Se hele indslaget her.