12. juli 2018

Thierry med artikel om presset på velfærdsstaten ift. mobile borgere

PhD-studerende ved IFS Jessica Thierry har i samarbejde med Dion Kramer og Franca van Hooren fået udgivet artiklen ’Responding to free movement: quarantining mobile union citizens in European welfare states’ hos Journal of European Public Policy.

Det hævdes ofte at fri bevægelighed inden for EU og udvidelsen af sociale rettigheder for mobile borgere af EU-domstolen sætter velfærdsstater under pres. I artiklen skelnes der mellem tre mulige svar på et presset velfærdssystem: ”embedding” – inklusion af unionsborgere i velfærdsystemet; ”quarantining” – restriktive foranstaltninger, som ekskluderer mobile unionsborgere; og ”retrenchment” – generelle nedskæringer på velfærdsområdet. Gennem et komparativt case-studie finder forskerne, at det ikke er generelle nedskæringer, som staterne tyer til, når de vil modstå presset fra europæiseringen. Til gengæld forbliver velfærdsstaterne robuste ved at finde kreative måder at komme uden om de fælles bestemmelser og dermed undgå at dække de sociale omkostninger for mobile unionsborgere.

Læs hele artiklen her: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2018.1488882?needAccess=true.