Studentermedhjælper til CEP – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Studentermedhjælper ti...

12. februar 2018

Studentermedhjælper til CEP

Studentermedhjælper til Center for Europæisk Politik


Center for Europæisk Politik (CEP) er et forskningscenter ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og søger nu en studentermedhjælper til en tidsbegrænset stilling med eventuelt mulighed for forlængelse. Din primære opgave bliver forskningsassistance for centerleder Marlene Wind i forbindelse med en bog med titlen ”The Tribalisation of Europe”, der i kort form skal diskutere de disintegrations fænomener, vi ser rundt omkring i Europa i disse år, hvor flere og flere seperatistsbevægelser kræver løsrivelse fra moderstaten, og hvor allerede eksisterende stater, med nationalismen i hånden, kræver udelukkelse af mennesker af anden etnisk oprindelse fra statens territorium. Arbejdet bliver mest intenst i marts måned. Bliver du forlænget, vil du blive en del af centerets øvrige aktiviteter sammen med vores nuværende studentermedhjælper.

Centeret blev oprettet i oktober 2007 og beskæftiger sig med forskning indenfor europæisk politik, særligt EU-forskning. Centeret forsker i emner som EU’s politiske system og institutionelle udvikling, EU's forhold til international politik, europæisering og implementering samt enkelte staters – herunder særligt Danmarks – forhold til EU. Forskningsindsatsen inkluderer analyser af det nationale i det europæiske, det europæiske per se og Europas udvikling i den globale kontekst.

Arbejdsopgaver

Du vil som studentermedhjælper primært skulle arbejde med:

  • Litteratur- og faktasøgning

  • Udarbejdelse af litterature review

  • Opsætning, layout og proof-reading af tekst

  • Evt. udarbejde grafer og tabeller til publikationen

Vi søger

Vi ser gerne at du:

  • Interesserer dig for EU og Europa forskning

  • Kan arbejde selvstændigt

  • Har sans for detaljen såvel som det store overblik

  • Trives med travl hverdag

Arbejdstid og aflønning

Arbejdstiden er beregnet til i alt 20 timer forløbende fra 1. marts til 1. april 2018. Konkret arbejdstid vil blive aftalt i samarbejde med Marlene Wind. Afregningen af løn vil ske i form af et Engangshonorar.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning med CV til student-cep@ifs.ku.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest 21. februar kl. 12:00. Forventet start 1. marts eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte centerleder Marlene Wind via e-mail mwi@ifs.ku.dk eller på tlf.: 35323471. Du kan læse mere om CEP på https://cep.polsci.ku.dk/

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.