12. juli 2018

Sindbjerg Martinsen og Thierry med artikel om EU Domstolen

Nylig retspraksis ved EU-domstolen markerer et skift imod en mere restriktiv fortolkning af EU borgeres rettigheder. Professor Dorte Sindbjerg Martinsen og PhD-studerende Jessica Sampson Thierry har i samarbejde med en række andre forskere udgivet en ny artikel ‘ECJ Judges read the morning papers. Explaining the turnaround of European citizenship jurisprudence’ i Journal of European Public Policy.

I denne artikel viser forskerne, hvordan en supplerende mekanisme (udover at EU-domstolen er hæmmet af medlemsstaternes trusler om lovmæssig overstyring) er nødvendig for at forklare EU-domstolens nye ideer om borgerskab. Dets skift reflekterer den bredere politiske kontekst med politisering af fri bevægelighed i den europæiske union. Artiklen teoretiserer EU-domstolens lydhørhed i forhold til politisering og demonstrerer empirisk, hvordan EU-domstolens retspraksis stemmer overens med skiftet i den offentlige debat om EU borgerskab.

 

Læs hele artiklen her: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2018.1488880?needAccess=true.