25. september 2018

Sindbjerg Martinsen i djøfbladet om ændret retspraksis ved EU-domstolen

Professor Dorte Sindbjerg Martinsen uddyber i djøfbladet 15. september 2018 hendes og en række andre forskeres (bl.a. Jessica Thierry, PhD ved Institut for Statskundskab) forskning omkring ændringen af EU-domstolens retspraksis ift. at begrænse EU-borgeres ret til sociale ydelser i medlemslande af EU. Deres undersøgelse viser bl.a. at EU-domstolen efter massiv mediekritik ændrede den ellers ekspansive fortolkning af EU-borgenes ret til at modtage sociale ydelser uden for hjemlandet. Til spørgsmålet om hvordan forskerne har kunnet udelukke kritiske politikeres indflydelse på den ændrede retspraksis, fortæller Sindbjerg Martinsen at det ikke kan udelukkes fuldstændigt at andre faktorer har spillet ind, men at der er en høj sandsynlighed for at mediefokusset har været medvirkende til at ændre retspraksissen på området.