18. oktober 2018

Sindbjerg Martinsen i arbejderen.dk om S-udspil ift. Europaparlamentsvalget

Dorte Sindbjerg Martinsen udtaler sig til Arbejderen.dk den 21. september 2018 i forbindelse med Socialdemokratiets valgudspil op til Europaparlamentsvalget næste år om mulighederne for at vedtage en social protokol i EU-traktaten. Den skal være med til at sikre arbejdstagerne mod den frie bevægeligheds pres på løn- og arbejdsforhold. Hun fortæller bl.a. at pga. medlemslandenes meget forskellige holdninger til spørgsmålet om det indre marked i forholdet til social kontrol. Desuden fortæller hun at det kan være svært at regulere skattepolitikken i EU med en fælles nedre grænse for selskabskatten, som også er et forslag fra Socialdemokraterne.

Læs hele artiklen her.