05. marts 2019

Samfundsfagslærernes Dag 2019 med Wind som taler

Under titlen ”Har EU et demokratisk underskud eller ligger det i virkeligheden hos medlemsstaterne?” taler professor Marlene Wind den 5. og 6. marts 2019 ved Samfundsfagslærernes dag 2019. EU befinder sig midt i en omskiftelig politisk virkelighed, hvor retningen i det europæiske projekt bliver broget og uklar grundet modsatrettede politiske kræfter og interesser. Marlene Wind vil i sit oplæg give sit bud og analyse af EU’s position og den fremtidige retning.