14. marts 2019

Radio 24syv med Adler-Nissen om Brexit

Professor Rebecca Adler-Nissen er den 14. marts 2019 i Radio24syvs 55 minutter om Brexit. Adler-Nissen forklarer at briterne ikke har fået mere tid til de interne Brexit-forhandlinger fordi de endnu ikke har bedt om det. Det vil være muligt at give dem mere tid, men EU vil opleve problemer ift. Europaparlamentsvalget og det politiske problem det efterfølgende kan give i Europaparlamentet at briterne bliver uden at ville EU.
Til spørgsmålet om hvorfor briterne ikke stemmer for Mays aftale, forklarer Adler-Nissen at det irske spørgsmål fortsat spiller en stor rolle. Der er to modsatrettede aspekter i det som besværliggør spørgsmålet: 1) det kan true den irske fred som hviler på åbne grænser, og 2) det bliver den yderste grænse for toldunionen i EU, og derfor skal al kontrol af alle varer foregå på den irske grænse. På den ene side må man sikre, at der ikke er en grænse, og på den anden må man sikre, at der er en grænse. ”Det er som at blæse og have mel i munden,” fortæller Adler-Nissen.
Adler-Nissen forklarer, at mere tid derfor kan virke ligegyldigt, og hun vurderer, at briterne kun får mere tid, hvis der bliver udskrevet valg, folkeafstemning eller bliver indledt en ny bred proces, som involverer hele parlamentet i Storbritannien i udformningen af en ny aftale.

Hør hele indslaget her.