12. juli 2018

Radio 24/7 Datolinjen med Wind om Dublin-systemet

Formanden for Europa Parlamentet Antonio Tajani skrev i den tyske avis Die Welt, at borgerne i EU ikke længere vil finde sig i usikre grænser. Men kan vi overhovedet nå at finde gode, fælles løsninger? Professor og Centerleder ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind blev interviewet til programmet Datolinjen på Radio 24/7 den 27. juni 2018, hvor hun udtalte sig om Dublin-systemet: ”Alle ved de facto, at det her system (red. Dublin-systemet) er dødt og begravet”.

Men hvad skal løsningen være i stedet for Dublin-systemet? Wind fortæller, at kommissionen lægger op til et fælles europæisk asylsystem, hvor man erstatter Dublin-systemet med et system, hvor der er ét sted, man søger asyl i Europa ikke i bestemte lande. Ifølge hende kræver et sådant system solidaritet, at alle tager deres del, og at man laver en form for intern fordeling. Men alle EU-landene er enige i, at asylsystemet ikke kan stå alene; at det kræver en stærkere grænsekontrol. 

En alternativ løsning, som der efterhånden er bred enighed om i EU-kredse, er princippet om udlicitering af migrantkrisen til nordafrikanske lande for at undgå flere populistiske og nationalistiske strømninger i Europa. ”Indtil videre vil jeg kalde det et luftkastel, fordi desværre er det sådan, at de fleste nordafrikanske lande ikke synes, det er en god idé,” fortæller Wind. Men hun tilføjer, at det ikke er udelukket, det er blot stadig på et teoretisk niveau. Ræsonnementet bag en sådan lejr er ifølge Wind, at det kan have en præventiv effekt på længere sigt ved at sende signal til alle dem, der overvejer at emigrere til Europa, om at de i stedet kommer til at sidde i en lejr i Nordafrika, og så er håbet, at man får mange til at tænke sig om, før de rejser.

Marlene Wind afslutter med at vurdere, at indtil man finder en løsning med udlicitering af problemet, vil man se et øget antal bilaterale aftaler landene imellem i EU.

Hør mere her: https://www.radio24syv.dk/programmer/datolinjen/28010079/hvordan-ser-et-baeredygtigt-system-ud-oven-pa-de