Professor Wind om udviklingen i Brexit-forhandlingerne – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Professor Wind om udvi...

19. december 2017

Professor Wind om udviklingen i Brexit-forhandlingerne

Professor og centerleder, Marlene Wind, var den 8. december i Vejle Amts Folkeblad, hvor hun kommenterede på udviklingen i Brexit-forhandlingerne i forlængelse af udmeldingen om, at forhandlingerne er klar til den næste fase. Professor Wind kalder dette for et gennembrud, men pointerer også at de videre forhandlinger vil være på EU’s præmisser. De videre forhandlinger vil blandt andet handle om en kommende handelsaftale mellem de to parter, til hvilket professor Wind påpeger, at det kan tage mange år, før man har en sådan i hus. Samtidig vurderer Wind også, at nogle leave-vælgere måske vil blive skuffet over udfaldet af den første delaftale, da den, med Briternes accept af EU-domstolens indflydelse og EU-reglernes fortsatte virke i Nordirland, er langt mindre markant, end hvad mange leave-vælgere stemte for.

Hele artiklen kan læses her.

Artiklen blev også bragt i BT den 9. december.