Professor Wind med kronik i Berlingske om EU’s fremtid – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Professor Wind med kro...

15. marts 2017

Professor Wind med kronik i Berlingske om EU’s fremtid

Professor og leder af Center for Europæisk politik, Marlene Wind, havde lørdag den 10. marts en kronik i Berlingske under overskriften ”60 år med EU har reddet de europæiske nationalstater”.

Kronikken gennemgår både de kommende Europæiske valg, og hvilken indvirkning det kan tænkes at have på EU, samt hvorledes det Europæiske projekt har gjort det muligt at have fælles regler og samtidig en stor national og kulturel diversitet. Heri pointerer Wind, at der ikke behøver at være en modsætning mellem et stærkt europæisk samarbejde og en stærk national velfærdsstat. Derudover diskuterer Wind både, hvad der kan forklare Brexit, og hvordan fremtiden ser ud for briterne. En fremtid der tyder på at blive både dyr og alt andet, end hvad Leave-vælgerne nok forventede, da de satte deres kryds.

Hele kronikken kan læses her. 

Kronikken blev bragt i Berlingske (sektion 1, opinion) lørdag den 10. marts 2017