Professor Wind i P1 Orientering Europa – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Professor Wind i P1 Or...

03. april 2018

Professor Wind i P1 Orientering Europa

Professor og centerleder, Marlene Wind, var søndag den 25. marts i P1 Orientering Europa om udviklingen i sagen om artikel 7 aktiveringen over for Polen.  Polen afleverede torsdag  den 22. marts svar til EU vedrørende aktiveringen af artikel 7, som EU har iværksat grundet bekymringer over Polens reformer af retssystemet, som EU mener svækker reststaten og demokratiet og dermed bryder med EU’s værdier. Artikel 7 indebærer, at der kan udløses sanktioner mod det pågældende land under kritik. Om Polens svar til EU, pointerede professor Marlene Wind, at man skulle kigge meget dybt ned i Polens svar for at kunne forstå  ”omfanget af disse indrømmelser men også hvad det egentlig drejer sig om”. Wind nævnte, at indrømmelserne ”blandt andet [handler] om, hvorvidt justitsministeren uden begrundelse kan fyre præsidenter og vicepræsidenter for domstolene”, til hvilket Polen har tilføjet, som del af deres svar til EU, at en sådan fyring vil bygge på en foregående dialog med et rådgivende råd. Wind forklarede, at ”Problemet med en sådan løsning er bare,  og det har EU også allerede meldt tilbage, at det her rådgivende panel sådan set allerede er blevet udskiftet med regeringsvenlige dommere.”

Marlene Wind vurderede at ”det er så som så med indrømmelserne”,  og Wind tvivler da også på, om EU vil være tilfreds med disse mere kosmetiske indrømmelser fra Polen. Som Wind påpegede ”der er intet som gør, at man fra EU side af vil læne sig tilbage og sige at alt er godt”.

At Polen overhovedet kommer med disse indrømmelser er dog nyt, hvilket professor Wind forklarede skyldes Polens nye premiereminister, som har lagt en ny facon for dagen. Det kan dog diskuteres, om dette ikke blot er en kopiering af den ungarske strategi, som Wind benævnte som ”Det er to skridt frem og et tilbage”. Professor Wind fandt, at Polens reformer og ageren i forhold til EU i høj grad har noget at gøre med indenrigspolitiske strategier, hvor den polske regeringen har gjort en kalkule af, hvor mange stemmer, man kan vinde på at køre en hårdere stil overfor EU. EU har dog et håb om, at der er et polsk civil samfund som siger nej til den udvikling, som man ser.

Slutteligt pointerede Wind, at EU ønsker dialogens vej i stedet for artikel 7. Dertil kommer, at der nu er tale om et nyt redskab, der er endnu stærkere end artikel 7 men mindre krævende; ”som handler om at man vil binde tilsagn om økonomiske midler og fonde til overholdelse af menneskerettigheder og magtens tredeling, og det er der bred enighed om blandt statslederne”.

Hør hele udsendelsen her.