Professor Sindbjerg Martinsen i P1 Orientering om velfærdsturisme som myte – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Professor Sindbjerg Ma...

27. februar 2018

Professor Sindbjerg Martinsen i P1 Orientering om velfærdsturisme som myte

I forlængelse af sit P.I.A Puzzle Piece, var professor Dorte Sindbjerg Martinsen, fredag den 23. februar i P1 Orientering under overskriften "EU borgeres brug af danske velfærdsydelser er ikke et problem". 

Sindbjerg Martinsen forklarede her, hvorfor velfærdsturisme mere er en myte end fakta, da man i Danmark arbejder med en relativ stram fortolkning og implementering af arbejdstager-begrebet.

Forskningen viser, at de tilflyttede EU-borgere, der modtager velfærdsydelser, faktisk har boet her i mere end fem år, før de får ydelserne. Sindbjerg Martinsen pointerede hertil, at "Det der glemmes i den ligning er, at for at få lovligt ophold, skal du være arbejdstager, og du skal bevare din arbejdstagerret for at få ret til de sociale ydelser, og i Danmark implementerer vi dette arbejdstagerbegreb relativt stramt"

Hele indslaget kan høres her.