Prof. Wind med bidrag i ny bog om EU-domstolen – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Prof. Wind med bidrag ...

12. januar 2018

Prof. Wind med bidrag i ny bog om EU-domstolen

Centerleder for Center for Europæisk Politik Marlene Wind har bidraget med et kapitel til en ny bog om EU-domstolen. Bogen hedder The Court of Justice of The European Union: Multidisciplinary perspectives, og er redigeret af Mattias Derlén og Johan Lindholm. Bogen søger at belyse EU-domstolens forhold til andre aktører, dette ved at angribe EU-domstolens interaktion med instituioner, nationalt og på EU-niveau, mangfoldigt og komparativt.

Professer Marlene Wind har bidraget med kapitlet: The Scandinavians The Foot-dragging supporters of European Law? Her analyserer Marlene Wind de skandinaviske landes forhold til EU-domstolen, og i hvilken grad de sender sager videre hertil. De skandinaviske landes brug af EU-domstolen er et underbelyst emne, og Marlene Wind konkluderer, at den tilbageholdende brug af EU-domstolen skyldes en juridisk positivistisk tilgang i Skandinavien såvel som den politiske og juridiske kultur. EN tilbageholdenhed, der ellers er unormal for de skandinaviske lande, da de ofte er hyldet som eksperter i at optage EU-lovgivning nationalt. 

Bogen er at finde på følgende hjemmeside, hvor der også kan læses mere om indholdet.