Peter Nedergaard om EU-landbrugspolitik post-Brexit – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Peter Nedergaard om EU...

20. april 2017

Peter Nedergaard om EU-landbrugspolitik post-Brexit

Når Storbritannien endeligt har forladt EU, betyder det for Danmark, at man mister en allieret med samme landbrugspolitiske linje i EU. Det blev professor ved Center for Europæisk Politik Peter Nedergaard 11. april interviewet om til Maskinbladet.dk

Der arbejdes lige nu på at ændre så vedtagelsen af landbrugspolitik skal have et kvalificeret flertal:

Det er et værktøj, der betyder noget i en løbende beslutningsproces. Et blokerende mindretal kan tage forslag af bordet, og shine det op, så man kan få de andre lande med. Det er et vigtigt redskab der bliver brugt til at tage direktivforslag i den retning, som landene bag et mindretal ønsker,” forklarer professoren til Maskinbladet.

Peter Nedergaard uddyber med at Storbritannien har haft den samme liberale tilgang til området som Danmark:

Der er en risiko for, at det bliver en mindre markedsorienteret politik. Vi kan altså komme tilbage til tiden for 15 år siden, hvor politikken var mere regulerende og mere planøkonomisk. Østeuropa har interesse i at flere af midlerne føres derover, og at der føres en politik særligt tilgodeser små og ineffektive brug. I Sydeuropa ønsker man en mere protektionistisk politik, der hindrer importen af varer udefra, det samme gælder Frankrig. Den liberale linje som udgøres af blandt andre Danmark, Sverige, Storbritannien og til dels Tyskland, den må vige, fordi Storbritannien forlader skuden. Faren er, at den liberale linje, som vi ønsker, bliver rullet tilbage, for de lande, der har stået bag den linje, har mistet sin førerhund,” pointerer Nedergaard.

Hele artiklen kan findes på maskinbladet.dk