20. september 2018

P1 Orientering med Wind om State of the European Union-talen

EU-kommisæren Jean-Claude Juncker afholdt den 12. september 2018 den årlige State of the European Union-tale. Professor Marlene Wind var i den forbindelse P1 Orientering den 16. september 2018 for at give hendes bud på, hvad det vigtigste budskab i talen var. Hun vurderer, at Junckers fokus på, at EU skal spille en større rolle på den globale scene og styrke den fælles udenrigspolitik, var den vigtigste del af talen.

Det vurderer hun, bl.a. fordi EU står i en sårbar situation lige nu med Trump på den ene side og Putin på den anden - to præsidenter, der helst ser, at EU ikke udgør en handelsblok, men i stedet hellere vil forholde sig til enkelte medlemslande. EU har altså ikke de venner, de tror, de har i det internationale samfund. Derfor mener Juncker, at EU skal og bør træde i karakter på den globale scene, forklarer Wind. Det kan EU mest effektivt ved at indføre flertalsafgørelser ift. Udenrigspolitikken.

Juncker mener, at EU skal og bør træde i karakter på den globale scene. Derfor talte han om flertalsafgørelser på tre afgørende punkter: ift. Menneskerettighedskrænkelser, aktioner mod tredjelande og missioner til konfliktområder. Selvom Wind vurderer, at Juncker udmærket er klar over, at ideerne måske ikke møder den store umiddelbare opbakning, handler det om at sætte tingene på dagsordenen og plante en idé, som kan understrege EU’s ønske om at være en normativ magt i det internationale samfund.

Som afsluttende bemærkning forklarer Wind, at talen har relevans, idet den skaber en fælles europæisk bevidsthed gennem den medieomtale, den har fået på tværs af de europæiske medlemslandes medier.

Hør hele udsendelsen her.