23. januar 2020

Ny bog af professor Marlene Wind

Professor Marlene Wind har skrevet en ny bog, hvori hun gør status over den proces, hun kalder ”tribaliseringen af Europa”, og beskriver de negative konsekvenser, tribaliseringen kan komme til at have for samarbejdet i Europa.

Bogen ”Tribaliseringen af Europa” udkommer på forlaget Gyldendal den 28. februar i år.

Fra forlagsbeskrivelsen:

Tribaliseringen har lagt sig over Europa. Befolkningsgrupper søger sam­men med dem, der ligner dem selv, og bekæmper dem, der står udenfor. Vi ser det i Storbritannien, hvor Brexit-tilhængere beskylder deres mod­standere for forræderi og stempler EU-tilhængerne som upatriotiske desertører. Vi ser det i Catalonien, hvor et mindretal de seneste år har været i stand til at dæmonisere og sætte mundkurv på det flertal, der helst vil blive i Spanien. Tribalisering og identitetspolitik dominerer også de populistiske bevægelser i Ungarn og Polen, hvor illiberalismen i al ube­mærkethed har gjort det af med frie valg, et uafhængigt retssystem og en fri og kritisk presse.

På et tidspunkt, hvor tidligere forsvarere af liberale værdier i stigende grad er tavse eller endda har sluttet sig til det voksende kor af tribalister og antiglobalister, er denne bog et wakeupcall. På baggrund af en lang række eksempler fra hele Europa fremhæver Marlene Wind farerne ved identi­tetspolitikken og opfordrer alle europæere til at stille op for det liberale demokrati og de europæiske retsstatsprincipper.

***

”Tribaliseringen af Europa er en skarp analyse af drejningen mod snæver populistisk nationalisme og et lidenskabeligt forsvar for de liberale værdier, der er nødvendige for at sikre en demokratisk politisk fremtid”.

- Francis Fukuyama, Stanford University

”Marlene Wind har skrevet en overbevisende og stærk must read-advarsel: Nedbrydningen af vores demokrati til en form for ekstremt flertalsstyre sætter i kombination med moderne stammetænkning grundlæggende spørgsmålstegn ved vores fælles demokratiske værdier”.

- Carlos Closa, Centre for Political and Constitutional Studies (CEPC), Madrid & European University Institute, Florence