17. september 2018

Ny artikel af Manners og Rosamond

Artiklen ‘A Different Europe is Possible: the professionalization of EU studies and the dilemmas of integration in the 21st century’ af professorerne Ian Manners og Ben Rosamond fra Center for Europæisk Politik  er udgivet i Journal of Common Market Studies.  

Artiklen bidrager med at gøre et anderledes Europa muligt ved at åbne spørgsmål om professionaliseringen af EU-studier, integrationsdilemmaerne og forskellige opfattelser af Europa og europæisk integration i det 21. århundrede. Det gør den ved først at overveje spørgsmål om professionalisering og dens omkostninger ved at adressere dybere implikationer af nuværende kriser. Artiklen fortsætter med at undersøge integrationens rolle som den centrale problematik i EU-studier. Derefter ser artiklen på undervisning og research af integration i EU-studier ved reviews, forskningsagendaer og forskellige teoretiske perspektiver og hvordan disse former vores disciplin. Til sidst konkluderer artiklen ved at opsætte fem forslag for hvordan EU-studier og dermed EU i sig selv kan bevæge sig væk fra kriser og gøre et anderledes Europa muligt.

Læs artiklen her.