30. november 2018

Nedergaard med ny artikel i Udenrigs

Professor Peter Nedergaard har fået udgivet en ny artikel ”Mare Migrantum: EU’s pengediplomati i migrant- og flygtninge-politikken” i tidsskriftet Udenrigs i november 2018. Artiklen handler om hvordan den Europæiske Union altid har anvendt pengeinstrumentet i international politik og hvordan der siden migrant- og flygtningekrisen 2015-2016 er sket en ændring i brugen af disse midler. Med fokus på forholdet imellem EU og en række nabolande analyserer Nedergaard en mulig ny EU-realisme i brugen af pengediplomatiet, modsat tidligere tiders fokus på EU-idealisme.

 Læs hele artiklen her.