06. september 2018

Nedergaard med ny artikel i German Politics

Professor Peter Nedergaard har publiceret en ny artikel “An Ordoliberal Theory of the State” i tidsskriftet German Politics.

Interessen for teori om staten virker til at vokse pga. uroen i forskellige dele af verden, som staten ellers formodet har været i stand til at stabilisere. Artiklen uddrager teori om staten som er iboende i den klassiske ordoliberalisme fra 1930’erne og 1940’erne, som er en tysk variant af liberalisme. Baseret på struktur- og agent konceptualiseringer af staten, tilbyder artiklen en ordoliberal statsteori som konstitueres af specifikke karakteristika omhandlende koncepter som autoritet, magt og sammenslutning såvel som en række specifikke karakteristika omhandlende individets interesser og værdier. Den ordoliberale teori om staten er en original version af hvad en stat er og bør være med hensyn til økonomisk vækst og social orden.