03. september 2018

Manners co-redigerer specialudgaven 2018 af European Security om 'Ontological (In)security in the European Union’

Professor Ian Manners fra Center for Europæisk Politik har udgivet 2018 specialudgaven af European Security om ‘Ontological (In)Security in the European Union’ I samarbejde med Professor Catarina Kinnvall (Lund University) og Jennifer Mitzen (Ohio State University).

EU står overfor mange kriser og risici ift. dens sikkerhed og eksistens. Selvom kun få af dem truer EU-borgeres liv, skaber de alle en følelse af frygt og usikkerhed om fremtiden for almindelige europæere. Bag de mest oplagte usikkerheder som suveræn gæld og flygtningekrisen gemmer der sig en frygt for mindre synlige usikkerheder omkring økonomiske udsigter, social velvære og en udbredt idé om at EU ikke kan klare udfordringerne fra global politik i det 21. århundrede.

De ni bidrag i magasinet adresserer ontologiske usikkerheder i EU på en række forskellige måder.

Se mere her.