30. november 2018

Ladefoged Mortensen med artikel i Udenrigs

Jens Ladefoged Mortensen har fået udgivet en artikel ”Fra Truman til Trump, fra koldkrig til handelskrig" i tidsskriftet Udenrigs i november 2018. Han skriver om hvordan USA under Truman investerede velvilligt i europæisk økonomi med Marshallhjælpen. Den kolde krigs bipolaritet betød, at økonomisk vækst i Europa var i USA’s nationale interesse. Under Trump er Truman nærmest vendt på hovedet. Økonomisk vækst i Europa er blevet til en trussel mod den amerikanske nationale sikkerhed. 

Læs hele artiklen her.