Julie Hassing i Kristeligt Dagblad – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Julie Hassing i Kriste...

05. januar 2017

Julie Hassing i Kristeligt Dagblad

En ny Eurobarometerundersøgelse af europæernes og danskerne tro på fremtiden viser pessimisme og udbredt skepsis for vores børns fremtid. Dette er en af konklusionerne på en Eurobarometerundersøgelse foretaget i efteråret 2016. Post Doc ved Institut for Statskundskab og ved Center for Europæisk Politik Julie Hassing Nielsen kommenterer på udviklingen i Kristeligt Dagblad d. 4. januar.

Undersøgelsen viser blandt andet at over dobbelt så mange danskere er pessimister som optimister. 16 procent svarer, at børnenes liv bliver lettere, mens 42 procent tror, at børnene får et sværere liv end det, svarpersonernes egen generation har haft.

PostDoc ved Center for Europæisk Politik Julie Hassing Nielsen udtaler i forbindelse med rapportens nedslående konklusion, bl.a. at: ”Det kan give mening, at det kun er et fåtal af danskerne, der ser lyst på deres børns fremtid. Fortællingen for mange danskere er, at vi er vokset op i en lukket velfærdsstat, der bliver truet eller i hvert fald udfordret af mere åbne grænser. I den fortælling er der et klart trusselsbillede til stede om, at mere EU eller mere indvandring risikerer at udhule vores velfærd. Det kan meget vel indgyde en frygt for, at vores enormt høje serviceniveau bliver truet, og at vi i dag har ydelser, som højst sandsynligt ikke varer ved.

Hele artiklen kan genfindes her på Kristeligt Dagblads hjemmeside (kræver login).