Hassing Nielsen med debatindlæg i Kraka – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Hassing Nielsen med de...

18. april 2017

Hassing Nielsen med debatindlæg i Kraka

Postdoc Hassing Nielsen havde onsdag den 12. april et debatindlæg på Kraka med overskriften "Kan EU overleve uden direkte valg?".

Her diskuterer Hassing Nielsen, i forbindelse med debatten om et EU i flere hastigheder, hvilken rolle direkte valg kan og bør spille i fremtidens europæiske integration. Hassing Nielsen pointerer blandt andet, at mere integration vil være en følge af et EU i flere hastigheder, og at det er nødvendigt, at en sådan integration følges af repræsentativitet hos befolkning. Hertil knytter Hassing Nielsen, at direkte valg er nødvendige for at komme gabet mellem folket og EU til livs.

Hele indlægget kan læses hos kraka her.

Debatindlægget blev også bragt i finans.dk onsdag den 12. april.