27. april 2019

Forskningsbevilling til Peter Nedergaard

Institut for Statskundskab har netop underskrevet en samarbejdskontrakt med ”Global Education Network Europe” (GENE) med henblik på et forskningsprojekt, som professor Peter Nedergaard skal gennemføre frem til 1. januar 2021. GENE er et netværk, som finansieres af EU-Kommissionen og myndighederne i de europæiske lande, som deltager i netværket, hvor man udveksler erfaringer med undervisning på alle niveauer i globale spørgsmål og bæredygtighed. Peter Nedergaard skal undersøge, hvordan de politiske læringsprocesser i et internationalt forum som GENE foregår og kan fremmes. I sin tid blev GENE opbygget på grundlag af nogle fagartikler, som Peter Nedergaard havde publiceret på baggrund af materiale, som han havde indsamlet om spørgsmålet i udvalgene i Nordisk Ministerråd. Bevillingen til Peter Nedergaard er på 50.000 euro.