Forskere fra CEP i Politiken – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Forskere fra CEP i Pol...

12. januar 2017

Forskere fra CEP i Politiken

Den 10. januar bidrog flere forskere fra Institut for Statskundskab og Center for Europæisk Politik til forsideartiklen på Politiken. Artiklen 'Oprør mod eliten er blevet en folkesag', fokuserede netop på den seneste tids udvikling i de vestlige demokratier så som Brexit, Trump og de forestående valg i Europa. Til artiklen bidrog fra IFS Post Doc Julie Hassing Nielsen, Ph.d. Stipendiat Martin Vinæs Larsen og professor Kasper Møller Hansen.

Julie Hassing Nielsen, der er tilknyttet Center for Europæisk Politik, og er europapolitisk chefanalytiker hos tænketanken Kraka, vurderer at højredrejningen i Europa og til dels afstemningen i Storbritannien, Trumps sejr og et stigende opgør med eliten i Danmark er udtryk for et opgør, der stikker langt dybere end hidtil antaget. Amerikanske studier fra 00'erne viser, at befolkningen i stort omfang udviste præferencer for, at ikkefolkevalgte eksperter og succesrige forretningsfolk driver politik og demokratiet. Mange i befolkningen har simpelthen ikke temperament til den politiske proces. En undersøgelse udført i Danmark i 2011 har endvidere tegnet et lignende billede.

Julie Hassing Nielsen udtaler: "Noget tyder på, at en del af befolkningen også er skeptisk over for måden, vores demokrati foregår på. En stigende skepsis til de etablerede partier kan måske også have at gøre med, at mange folk - uden politikerne er bevidste om det - eksempelvis ønsker en anden for repræsentativt demokrati og politisk proces end den, mange kommentatorer, forskere og politikere - den såkaldte politiske elite - mener, vi skal  have."

Hele artiklen fra med ydereligere analyse og kommentarer fra Center for Europæisk Politik og Institut for Statskundskab kan findes her (kræver login).