CEP-forskere om førstebehandlingen af CETA – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > CEP-forskere om første...

27. februar 2017

CEP-forskere om førstebehandlingen af CETA

Onsdag d. 22. februar var professor Dorte Sindbjerg Martinsen og Jens Ladefoged, begge ved Center for Europæisk Politik, i mediet arbejderen.dk, for at give en kommentar til førstebehandlingen af frihandelsaftalen CETA.

CETA er en frihandelsaftale mellem EU og Canada, som EU har godkendt og som nu skal vedtages i medlemslandendes parlamenter. Dette kommer allerede til at ske i marts, og da det et beslutningsforslag og ikke en lov, skal aftalen kun behandles to gange:

”Fordelen ved bare at køre aftalen igennem som et beslutningsforslag kan være, at så slipper regeringen for alt for meget parlamentarisk støj, fordi Folketinget slet ikke kommer ind over den demokratiske beslutningsproces på samme måde som med et lovforslag,” siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

En hastebehandling af beslutningsforslaget kan ses som et signal, mener professor Jens Ladefoged:

”Der er ingen tvivl om, at vi har en regering, der er meget pro-frihandel og gerne vil have den her aftale hurtigt gennem, så man kan sende et signal til EU og de andre lande om, at Danmark bakker op om EU's handelspolitik. Mens andre mener, at det er et demokratisk problem at køre det igennem så hurtigt og mener, at vi bør gøre som andre lande og tage en mere grundig debat om eksempelvis aftalens bestemmelser om at åbne op for investeringer og om særdomstolen.

Hvis aftalen gå igennem i Folketinget d. 14. marts kan Danmark blive en af de første EU lande til at godkende aftalen nationalt.