Adler-Nissen i P1 Orientering om Garton Ash foredrag – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Adler-Nissen i P1 Orie...

23. februar 2017

Adler-Nissen i P1 Orientering om Garton Ash foredrag

Onsdag d. 22 februar kl. 16:16 var Rebecca Adler-Nissen professor ved Center for Europæisk Politik i P1 Orientering. Dette for at tale om EU arrangementet med historiker Timothy Garton Ash dagen før tirsdag d. 21. februar i festsalen. Indslaget lægger vægt på arbejdsmarkedsproblemerne i Danmark, på grund af den frie bevægelighed i EU, set i lyset af hvad Timothy Garton Ash i sit foredrag sagde om EU’s krise.

Professoren uddybede hvad historikeren i Festsalen tirsdag sagde om EU’s eksistentielle krise, som historikeren udtrykte det, der for tiden sker i EU.

Rebecca Adler-Nissen sagde, at Timothy Garton Ash tirsdag gav udtryk for,  at der i unionen mangler et slagkraftigt svar på højre populismen, og at et egentligt modtræk ikke er at finde i den nære fremtid. Adler-Nissen lagde også vægt på, at Timothy Garton Ash i sit foredrag pointerede, at vi skal forstå, at EU’s krise stammer fra murens fald og de tiltag, der blev udarbejdet som konsekvens af historien.

Hele indslaget kan høres her.