Adler-Nissen: Brexit kan betyde bedre militær samarbejde i EU – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Nyhedsliste > Adler-Nissen: Brexit k...

26. juni 2017

Adler-Nissen: Brexit kan betyde bedre militær samarbejde i EU

Professor ved Center for Europæisk Politik Rebecca Adler-Nissen blev lørdag d. 24. juni interviewet til P1 Orientering. Dette om hvad Brexit, får af betydning for fremtidigt militær-samarbejde i EU.

Om briternes historiske indflydelse på et sådant samarbejde sagde professoren følgende:

”De har ikke noget formelt forbehold, men de har hele tiden modarbejdet et for stærkt overnationalt samarbejde. Briterne har hele tiden trykket lidt på bremsen. […] Franskmændene har al den tid sagt det modsatte.”

Til hvad der rent faktisk blev planlagt ved det overståede topmøde, sagde professoren følgende:

”Altså hvis man kigger hen over det kommissionen har lagt i sine fremtid scenarier [..] Der lægges op til et tættere militær industrielt samarbejde. […] Det her med at koordinere militære indkøb vil man samarbejde mere om. […] Så vil også man have et militærhovedkvarter i Bruxelles.

Til spørgsmålet om større samarbejde på militærområdet i EU, pointerede Adler-Nissen derudover også, at det er noget man gør stille og roligt, idet der tidligere har være modstand mod en egentlig EU-hær. Selve reaktionen (bedre samarbejde på området), skal ifølge professoren ses som en reaktion af, at ”den amerikanske storebror” ikke nødvendigvis altid er at regne med.

Hele indslaget kan tilgås her.