19. december 2022

Rohlfing og Wind: EU bør bruge andre demokrati-indeks

Opbakning til Europaparlamentets kritik af Kommissionen

Rohlfing og Wind viser i deres nye artikel, at de gængse demokrati-institutter Polity5 og Freedom House ikke i tilstrækkelig grad har opfanget den negative udvikling i Polen og Ungarn. Kan man ikke påvise udviklingen er det sværere for myndigheder som EU både at overvåge, kritisere og i sidste ende også sanktionere overtrædelser af de demokratiske principper.

Hvor autokratisering gennem klassiske kup hører det 20. århundrede til, nedbrydes demokratier i dag primært gennem "autokratisk legalisme". Dette er en styringsteknik, der bevidst og gradvist ødelægger demokratier inden for selve loven.

Dette er udgangspunktet for en diskussion af, hvordan magthavere, der lykkedes med at tilrane sig mere magt gennem juridiske smuthuller, gør det sværere for gængse analyseinstitutter at kategorisere regimer - og derfor nødvendiggør en større analytisk følsomhed over demokratisk backsliding. Rohlfing og Wind argumenterer, at denne måleudfordring er særligt relevant i EU, fordi beslutningstagerne er afhængige af, at de kan stole på demokrati-indeksene, således at der føres kontrol med udviklingen i Ungarn og Polen.

Rohlfing og Wind viser i deres nye artikel, at de gængse demokrati-institutter Polity5 og Freedom House ikke i tilstrækkelig grad har opfanget den negative udvikling i Polen og Ungarn. Denne problematik gør det mere udfordrende for myndigheder som EU at overvåge og kritisere - og i sidste ende sanktionere overtrædelser af demokratiske principper. Denne nye forskningsartikel viser problemet, der opstår ved at stole på målinger, der er blinde for autokratiske udviklinger. For så risikerer politiske tiltag at være utilstrækkelige eller overhovedet ikke at blive iværksat. Forskerne bidrager derfor med denne artikel til en debat rejst af Europa-Parlamentet, som gentagne gange har foreslået, at Kommissionen enten anvender V-Dem eller opretter sit eget indeks.

Klik her og læs om, hvordan EU kan og bør gå til bekæmpelsen af autokratiske udviklinger i den nye forskningsartikel “Death by a thousand cuts: measuring autocratic legalism in the European Union’s rule of law conundrum” af Regitze Helene Rohlfing & Marlene Wind.

Emner