24. oktober 2022

Magten i "svage" institutioner

Professor Dorte Martinsen har sammen med Ellen Mastenbroek og Reini Schrama været gæsteredaktør på et særnummer (special issue) af Journal of European Policy - nemlig Volume 29. 

Nummeret drejer sig om den indflydelse, der ligger i de mindre magtfulde institutioner i EU. I EU's institutionelle struktur ses lige nu en udvikling, hvor Europæiske Administrative Netværk (EAN'er) og agenturer får mere ansvar og flere beføjelser i deres assistance af Kommissionen. Hvad det har af betydning for blandt andet implementering og håndhævelse, undersøges i særnummerets forskellige artikler.

Særnummeret kan læses her.

Emner