EU vidensbank

Bag enhver god artikel, opgave og bog ligger en kompliceret proces med at finde relevant data. På denne side finder du nogle af CEP-forskernes mest brugte links i forbindelse med Europa-relateret forskning. Vi håber, at det kan hjælpe dig videre med dit projekt.

Som en start kan det være en god idé at undersøge de officielle hjemmesider for den eller de relevante EU-institutioner såsom Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Ministerrådet, EU-domstolen, ECB, Den fælles Udenrigstjeneste.

Derudover er det muligt at skaffe langt mere specifikke informationer. Nedenfor finder du nogle af de databaser, som CEP-forskerne bruger mest.

Europa-Kommissionen

Via Europa-Kommissionens hjemmeside kan du blandt andet finde resuméer af EU-lovgivning og information om, hvordan EU-retten gennemføres. Du kan søge efter lovgivning i EUR-Lex og følge lovgivning undervejs i PreLex. Her kan man finde diverse traktater, lovforslag i alle beslutningsprocedurens faser, parlamentariske forespørgsler mv. Derudover kan du i Eurostat finde statistik inddelt i temaer over samtlige medlemslande i EU, og i Eurobarometer kan du finde surveys over befolkningerne i EU's holdninger til forskellige samfundsmæssige spørgsmål. Du kan derved nemt finde empiri der kan være til hjælp for bl.a. komparative studier mellem medlemslande. Desuden kan du få adgang til Kommissionens årlige arbejdsprogram.

EU-formandskab

Er du i tvivl, om hvem der har formandskabet? Her er en oversigt over de tidligere og det nuværende formandskab med links til deres officielle hjemmeside. Danmark besad formandskabet i den første halvdel af 2012. Download desuden listen over kommende formandskaber her.

Oversigt og kontaktoplysninger til folkevalgte og ansatte i EU's institutioner

EU Whoiswho har en rigtig god søgefunktion, hvis man er interesseret i at identificere nøglepersoner inden for et specifikt område og få adgang til deres kontaktoplysninger. 

Votewatch

På trods af Europa-Parlamentets centrale funktion i den europæiske lovgivningsproces hersker der en række lidet underbygget historier om parlamentarikernes stemmeadfærd. Dette site, dannet af forskere fra LSE og Université Libre, gør det muligt at danne sig et overblik over stemmeadfærden i Europa-Parlamentet. Derudover kan man finde oversigter over stemmeadfærd i ministerrådet.

European Election Database

Databasen samler information om valg og afstemninger i europæiske lande fra 1990 og frem. Databasen giver mulighed for at sammenligne valgresultater mellem lande og regioner samt over tid.

Transparency Register

Registeret giver mulighed for at få et indblik i, hvem der forsøger at få indflydelse på den europæiske beslutningsproces. Man kan søge på forskellige politikområder såvel som forskellige typer organisationer. Bemærk dog, at registrering er frivilligt, hvorfor registeret ikke giver et fuldt billede af lobbyismens omfang i EU.

Danmark og EU

EU spiller en stadig større rolle i den danske lovgivningsproces. Folketingets EU-oplysning giver god information om dansk implementering af EU-lovgivning, de danske forbehold mv. Derudover kan Folketingets Udenrigspolitiske Nævn give oplysninger om de forskellige partiers positioner i EU-relaterede sager.

European Navigator

European Navigator giver adgang til multimediemateriale om vigtige europæiske begivenheder og institutioner samt nøglepersoner

European Social Survey (ESS)

European Social Survey er en akademisk drevet survey. Formålet er at måle, så præcist som muligt igennem kvantiative metoder, udviklingen i europæernes holdning til samfundet omkring dem og sociale spørgsmål

Myter og fakta om EU

Få styr på fakta og fiktion her.

Nyheder