Publikationer fra 2012 – Københavns Universitet

Publikationer fra 2012

Publikationer fra centeret for 2012


 • Adler-Nissen, Rebcca & Ulrik Pram Gad (2012) European Integration and Postcolonial Sovereignty Games: The EU Overseas Countries and Territories. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2012) "Formandskabets prioriteter: Når EU’s dagsorden bliver en national ambition", Økonomi og Politik, 85(3): 4-14.   
 • Adler-Nissen, Rebecca (2012) Bourdieu in International Relations: Rethinking Key Concepts in IR. London: Routledge, Taylor & Francis Group, New International Relations.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2012) 'Diplomacy as Impression Management: Strategic Face-Work and Post-Colonial Embarrassment', CIPSS Working Paper Series, 38. Montreal: McGill University, s. 1-39.
 • Adler-Nissen, Rebecca, Julie Hassing Nielsen & Catharina Sørensen (2012) The Danish EU Presidency: A midterm report. Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2012) 'Danish presidency risks being hoist on its referendum petard', Europe’s World, Spring 2012: 131.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2012) 'The EU's Diplomatic Service: Inventing a New Foreign Policy Elite', i Niilo Kauppi & Mikael Rask Madsen (red.) Transnational Power Elites: The New Professionals of Governance, Law and Security. London: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Bischoff, Carina & Marlene Wind (2012) 'European Parliament Elections in Sweden', i D. Viola (red.) European Parliament Elections. London: Routledge/UACES Contemporary European Studies.
 • Gad, Ulrik Pram & Rebecca Adler-Nissen (2012) 'Introduction: Postcolonial Sovereignty Games', i Rebecca Adler-Nissen & Ulrik Pram Gad (red.) European Integration and Postcolonial Sovereignty Games: The EU Overseas Countries and Territories. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Gad, Ulrik Pram (2012) 'Greenland Projecting Sovereignty: Denmark Protecting Sovereignty Away', i Rebecca Adler-Nissen & Ulrik Pram Gad (red.) European Integration and Postcolonial Sovereignty Games: The EU Overseas Countries and Territories. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Gad, Ulrik Pram (2012) 'Preventing radicalization through dialogue? Self-securitizing narratives vs. reflexive conflict dynamics', Critical Studies on Terrorism, 5(3): 391.
 • Gad, Ulrik Pram (2012) "Postkoloniale Suverænitetsspil: Grønland i Marginen af Europa", i Grønlands Kultur- og Samfundsforskning 2010-12. Nuuk: Forlaget Atuagkat/Ilisimatusarfik, s. 107-128.
 • Hannibal, Ida, Kristine Holst, Ulrik Pram Gad & Rebecca Adler-Nissen (2012) 'European Union: Facilitating the OCTs in Brussels', i Rebecca Adler-Nissen & Ulrik Pram Gad (red.) European Integration and Postcolonial Sovereignty Games: The EU Overseas Countries and Territories. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Grøn, Caroline & Natalia Anna Rogaczewska (2012) "Et lille men smart formandskab? Det danske EU-formandskab på Erhvervs- og Vækstministeriets område", Økonomi og Politik, 85(3): 15-26.
 • Jensen, Mads Dagnis & Dorte Sindbjerg Martinsen (2012) 'Out of Time? National parliaments and early decision making in the European Union', OPAL online series , 8: 1-27.
 • Jensen, Mads Dagnis & Peter Nedergaard (2012) 'Erfolgreiche Koordination in turbulenten Zeiten: die dänische Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2012', Integration, 35(4).
 • Jensen, Mads Dagnis & Peter Nedergaard (2012) 'From Frankenstein to Toothless Vampire', Journal of European Public Policy, 19(6): 844-862.
 • Jensen, Mads Dagnis & Marlene Wind (2012) "Demokrati i EU"Undervisningsmateriale udgivet af Nationalmuseet og Skolestyrelsen.
 • Kelstrup, Morten, Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) (2012) Europa i Forandring: En Grundbog om EU's Politiske og Retlige System, 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag, 499 sider.
 • Larsen, Henrik (2012) 'Solidarity in European Foreign Policy: Does the European Union Support Members in National Foreign Policy Crisis?', Working Paper, 1. udgave. Institut for Statskundskab: Københavns Univerisitet, s. 1-47.
 • Larsen, Henrik (2012) 'EU to the Rescue? EU Support in National Foreign Policy Crisis and the Danish Mohammed Cartoon Crisis', European Foreign Affairs Review, 17(3).
 • Manners, Ian, Salla Garski & Knud Erik Jørgensen (2012) 'EU Studies in Denmark and Sweden', i Federiga Bindi & Kjell Eliassen (red.) Analyzing European Union Politics. Bologna: Il Mulino, s. 135-154.
 • Manners, Ian (2012) 'The European Union's normative power in global politics', i Hubert Zimmermann & Andreas Dür (red.) Key Controversies in European Integration. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 192-198.
 • Marcussen, Martin (red.) (2012) Økonomi og Politik, 85(3).
 • Marcussen, Martin (2012) International Forvaltning: En grundbog. København: Hans Reitzel.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg (2012) 'Welfare States and Social Europe', i Ulla Neergaard et. al. (red.) Social Services of General Interests in the EU. The Hague: T.M.C. Asser Press, s. 53-73.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg (2012) "Sundhed i den Europæiske Union", Social Politik, 1: 10-15.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg (2012) 'The Europeanization of Healtcare: Processes and Factors', i T. Exadaktylos & Claudio Radaelli (red.) Research Design in European Studies: Establishing Causality in Europeanization. London: Palgrave Macmillan, s. 141-159.
 • Nedergaard, Peter & Mads Dagnis Jensen (2012) "Intergrupper – et overset fænomen i Europa-Parlamentet", i Peder Andersen, Ingrid Henriksen, J.H. Petersen & Henrik Zobbe (red.) Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 363-367.
 • Nedergaard, Peter & Mads Dagnis Jensen (2012) "Organiseringen af det danske EU-formandskab i 2012", Økonomi og Politik, 85(3): 27-38. 
 • Neergaard, Ulla & Marlene Wind (2012) 'Studying the EU in Legal and Political Science Scholarship', i Ulla Neergaard & Ruth Nielsen (red.) European Legal Method – in a Multilevel EU legal Order. København: Djøf Jurist- og Økonomforbundet, s. 263-293.
 • Nielsen, Julie Hassing & Marlene Wind (forthcoming) 'In Deliberation We Trust? An experimental study of political deliberation and trust in political systems', forthcoming journal article, in review.
 • Parker, Noel & Rebecca Adler-Nissen (2012) ’Picking and Choosing the ’Sovereign’ Border: A Theory of Changing State Bordering Practices’Geopolitics, 17(4).
 • Rosamond, Ben (2012) 'The discursive construction of neoliberalism: the EU and the contested substance of European economic space', i Gerard Strange & Owen Worth (red.) European Regionalism and the Left. Manchester: Manchester University Press, s. 39-61.
 • Rosamond, Ben (2012) 'History, political science and the study of European integration', i Fernando Guiaro, Frances M.B. Lynch & Sigfrido M. Ramírez Pérez (red.) Alan S. Milward and a Century of European Change. London: Routledge, 2010, s. 389-404.
 • Rosamond, Ben (2012) 'Supranational governance as Economic Patriotism? The European Union, Legitimacy and the Reconstruction of State Space', Journal of European Public Policy, 19(3): 324-341.
 • Rosamond, Ben (2012) 'The Discursive Construction of neoliberalism: the EU and the contested substance of European economic space', i G. Strange & O. Worth (red.) New Regionalism and the Left in Europe. Manchester: Manchester University Press.
 • Trondal, Jarle, Martin Marcussen, Torbjörn Larsson & Frode Veggeland(2012)  'European Administrative Centre Formation: Lessons from International Bureaucracies'Comparative European Politics, 10(1): 86-110.
 • Wind, Marlene & Silvia Adamo (forthcoming) 'The non-europeanisation of Danish immigration policy. The case of high skilled workers', forthcoming journal article.
 • Wind, Marlene (2012) 'The Blind, the Deaf and the Dumb! How Domestic Politics turned the Danish Schengen Controversy into a Foreign Policy Crisis', i Nanna Hvidt & Hans Mouritzen (red.) Danish Foreign Policy Yearbook 2012. København: DIIS, s. 131-156.
 • Wivel, Anders (2012) Danmark, Europa, Verden – international politik i det 21. århundrede. København: Gyldendal.
 • Wivel, Anders (2012) 'Optimizing small state interests in the European Union: lessons from the past, prospects for the future',  Latvia's Interests in the European Union 2012/3: 46-53, Latvian Association of Political Scientists.
 • Wivel, Anders & Hans Mouritzen (2012) Explaining Foreign Policy: International Diplomacy and the Russo-Georgian War. Boulder: Lynne Rienner.