Publikationer fra 2011 – Københavns Universitet

Publikationer fra 2011

Publikationer fra centeret for 2011


 • Adler-Nissen, Rebecca (2011) 'Opting out of an ever closer union: The Integration Doxa and the Management of Sovereignty'West European Politics, 34(5): 1092-1113.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2011) "Formandskabet - danske fingeraftryk", Udenrigs, 23(3): 7-15.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2011) 'On a Field Trip with Bourdieu', International Political Sociology, 5(3): 327-330.
 • Alder-Nissen, Rebecca (2011) "Fællesskab med forbehold. Diplomati og demokrati i et differentieret Europa", i Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. Forlaget Columbus, s. 76-93.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2011) 'From Left to Right: The Transformation of Eurosceptic Discourses in Denmark', i Robert Harmsen & Joachim Schild (red.) Debating Europe: The 2009 European Parliament Elections and Beyond. Berlin: Normos.
 • Adler-Nissen, Rebecca (2011) "Legitimitetskriser: fodnotepolitikken og de danske EU-forbehold", i Martin Marcussen & Karsten Ronit (red.) Kriser, politik og forvaltning: de internationale udfordringer. København: Hans Reitzel, s. 156-179.
 • Gad, Ulrik Pram, Ida Hannibal, Kristine Holst & Rebecca Adler-Nissen(2011) " EUs oversøiske lande og territorier: Postkoloniale suverænitetsspil og Grønlands arktiske muligheder", Politik, 14(1): 15-24.
 • Grøn, Caroline & Anders Wivel (2011) 'Maximizing Influence in the European Union after the Lisbon Treaty: From Small State Policy to Smart State Strategy', Journal of European Integration, 33(5): 523-539.
 • Grøn, Caroline (2011) 'Having it both ways? Balancing intrinsic and extrinsic rewards when motivating European Commission officials', Review of Public Personnel Administration, 31(4): 369-385.
 • Grøn, Caroline (2011) "Demokratisk og teknokratisk? Europa-Kommissionen og konkurrerende legitimitetskrav", i Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. København: Forlaget Columbus, s. 114-129.
 • Jensen, Mads Dagnis & Julie H. Nielsen (2011) EUropa på Vej. Systime.
 • Larsen, Henrik (2011) 'Denmark: a Committed Member with opt-outs', i Christopher Hill & Ruben Wong (red.) National and European Foreign Policies: towards Europeanisation?. Oxford: Routledge, s. 93-110.
 • Manners, Ian (2011) 'Denmark and the European Union', i Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et polisitk system - udviklinger og udfordringer: et festskrift til Morten Kelstrup. København: Columbus, s. 178-195.
 • Manners, Ian (2011)  'Un-Natinal Normative Justification for European Union Foreign Policy', i Jürgen Neyer & Antje Wiener (red.) Political Theory of the European Union. Oxford: Oxford University Press, s. 47-68.
 • Manners, Ian (2011) 'The European Union's Normative Power: Critical Perspectives and Perspectives on the Critical', i Richard Whitman (red.) Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 226-247.
 • Manners, Ian (2011) 'The Changing Nature of International Institutions in Europe: The Challenge of the European Union' med Thomas Diez & Richard Whitman, Revue d'Integration Europeenne, 33(2): 117-138.
 • Manners, Ian (2011) 'Symbolism in European Integration', Comparative European Politics, 9(3): 243-268.
 • Manners, Ian (2011) 'Global Europe: Mythology of the European Union in World Politics', Journal of Common Market Studies, 48(1): 67-87.
 • Marcussen, Martin (2011) "Innovation og differentiering i ØMU-processen", i  Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. København: Forlaget Columbus, s. 52-75.
 • Marcussen, Martin (2011) "Organisatorisk fragmentering, koordination og integration i Europapolitikken", Samfundsøkonomen, 2011(6): 27-33.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg (2011) 'Judical policy-making and Europeanization: the proportionality of national control and admnistrative discretion', Journal of European Public Policy, 18(7): 944-961.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg & Marlene Wind (red.) (2011) EU som et politisk system: udviklinger og udfordringer. Et festskrift til Morten Kelstrup. Copenhagen: Forlaget Columbus.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg & Gerda Falkner (2011) 'Social Policy: Problem-Solving Gaps, Partial Exits and Court-Decision Traps', i Gerda Falkner (red.) The EU's Decision Traps - Comparing Policies. Oxford: Oxford University Press, s. 128-145.
 • Martinsen, Dorte Sindbjerg (2011) "Europæisering: EU's nationale processer og effekter", i Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. København: Forlaget Columbus, s. 150-165.
 • Nedergaard, Peter & Francesco Duina (2011) 'The OMC in Comparative Perspective: Learning and Community Building in the OECD Nordic Council of Ministers', i Alex Warleigh-Lack, Nick Robinson & Ben Rosamond (red.) New Regionalism and the European Union. Dialogues Comparisons and New Research Directions. London: Routledge, s. 177-200.
 • Nedergaard, Peter (2011) "Læring i EU: Undersøgelsesdesign, erfaringer og anbefalinger vedrørende Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi", i Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. Copenhagen: Forlaget Columbus, s. 94-113
 • Parker, Noel (2011) 'Imperialism, Territory and Liberation: On the dynamics of empire stemming from Europe', Journal of Political Power, 4(3): 355-374.
 • Parker, Noel & Magali Gravier (2011) Journal of Political Power, 4(3). Taylor & Francis.
 • Rosamond, Ben (2011) 'Studying Regions Comparatively', i Alex Warleigh-Lack, Nick Robinson & Ben Rosamond New Regionalism and the European Union: Dialogues, Comparisons and New Research Directions. London: Routlege/ECPR Studies in European Political Science.
 • Warleigh-Lack, Alex,  Nick Robinson & Ben Rosamond (2011) New Regionalism and the European Union: Dialogues, Comparisons and New Research Directions. London: Routlege/ECPR Studies in European Political Science.
 • Wind, Marlene & Jens Elo Rytter (2011) 'In Need of Juristocracy? The Silence of Denmark in the development of European legal norms', International Journal of Constitutional law, 9(2): 470-504.
 • Wind, Marlene (2011) "Demokrati og magtfordeling: en national, europæisk og global udfordring", i Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (red.) EU som et politisk system: udviklinger og udfordringer: et festskrift til Morten Kelstrup. København: Forlaget Columbus, s. 166-177.