Publikationer fra 2005 – Københavns Universitet

Publikationer fra 2005

Publikationer fra centeret for 2005


 • Adler-Nissen, Rebecca (2005) "Bremsen og speederen: Forbehold og forstærket samarbejde i EU", Politik, 8(3): 6-16.
 • Adler-Nissen, Rebecca & Rasmus Vanggaard Knudsen (2005) Forenet i mangfoldighed? EU's forfatningstraktat i demokratiteoretisk perspektiv. København: Djøf/Jurist- og Økonomforbundet. Modtaget Københavns Universitets guldmedalje.
 • Grøn, Caroline (2005) Sygdom til døden? Organisatoriske patologier i Europa-Kommissionen, Speciale. København: Institut for statskundskab, Københavns Universitet. 
 • Heurlin, Bertel & Sten Rynning (red.) (2005) Missile Defence. International, Regional and National Implications. New York: Routledge, Contemporary Security Studies.
 • Jakobsen, Uffe (2005) 'Political Institutions and Region Building: Implementing Democratic Values in the Baltic Sea Region', i Bernd Henningsen (red.) Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.
 • Jakobsen, Uffe (2005) 'Integration of the Baltic Sea Region in the European Union: Notions of State, Nation, Market, and Democracy', i Mai-Brith Schartau (red.) Political Integration and Northern Dimension of EU Order. Berlin: BaltSeaNet.
 • Larsen, Henrik (2005) Analysing Small State Foreign Policy in the EU: The case of Denmark. Basingstove: St. Martin's Press, 242 s.
 • Marcussen, Martin (2005) 'Central banks on the move', Journal of European Policy, 12(5): 903-923.
 • Marcussen, Martin (2005) 'Denmark and European monetary integration: out but far from over', Journal of European Integration, 27(1): 43-63.
 • Marcussen, Martin (2005) "Det politiske spil om Stabilitets- og vækstpagten", Samfundsøkonomien, 6: 27-30.
 • Martinsen, Dorte Sinbjerg (2005) 'The Europeanisation of Welfare - the Domestic Impact of Intra-European Social Security', Journal of Common Market Studies, 43(5): 1027-1054.
 • Martinsen, Dorte Sinbjerg (2005) 'Towards and International Health Market with the European Court', West European Politics, 28(5): 1035-1056.
 • Martinsen, Dorte Sinbjerg (2005) 'Social security regulation in the EU: the de-territorialization of welfare?', i GD Búrca (red.) EU law and the welfare state: in search of solidarity. The collected courses of the Academy of European Law, 14(2). Oxford: Oxford University Press, s. 89-111.
 • Mortensen, Jens Ladefoged (2005) 'The GMO war: European power and competitiveness in a global political economy', paper fremlagt til Nordic Political Science Association's XIV Congress. Reykjavik.
 • Nedergaard, Peter (2005) Organiseringen af Den Europæiske Union. Bureaukrater og Institutioner: EU-forvaltningens effektivitet og legitimitet. Et dansk perspektiv. København: Handelshøjskolens Forlag, 504 s.
 • Nedergaard, Peter (2005) 'Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy: Theoretical Approaches and Methodologies', i Thomas Bredgaard & Flemming Larsen (red.) Employment Policy from Different Angles . København: Djøf/ Jurist- og Økonomforbundet.
 • Nedergaard, Peter (2005) "Gensidig læring på beskæftigelsesområdet i EU. Hvordan? Hvor meget?", Økonomi og Politik, 78(4): 23-33.
 • Pedersen, Lene Holm (2005) 'The Europeanization of the CO2-regulation of industry in Scandinavia', Policy and Society, 24(2): 74-99. 
 • Pedersen, Lene Holm & Eva Moll Sørensen (2005) "Les Dynamiques de Changement – Comparaison des autorités de régulation independantes des pays baltes avec celles des anciens États members", Revue francaise d’administration publique, 114: 253-268.
 • Ronit, Karsten (2005) "Historiske institutionsdannelser under pres: forholdet mellem det traditionelle kommissionsvæsen og europapolitikkens specialudvalg", i Karsten Ronit & Bo Rothstein (red.) Den politiske forvaltning: Historiske spor i nutidens bureaukrati. Festskrift til Tim Knudsen. København: Forlaget Politiske Studier, s. 104-130.
 • Rosamond, Ben (2005) 'Conceptualising the EU model of governance in world politics', European Foreign Affairs Review, 10(4).
 • Rosamond, Ben (2005) 'The Uniting of Europe and the Foundations of EU Studies: Revisiting the Neofunctionalism of Ernst B. Haas', Journal of European Public Policy, 12(2).
 • Rosamond, Ben (2005) 'Globalization, the ambivalence of European integration and the possibilities for a post-disciplinary EU Studies', Innovation: The European Journal of Social Science Research, 18(1).
 • Wind, Marlene (2005) "EU-kritik af Svenske Domstole", Danmarks Domstole, 26: 16-17.
 • Wivel, Anders (2005) The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration med Hans Mouritzen. London: Routledge.
 • Wivel, Anders (2005) 'The Security Challenge of Small EU Member States: Interests, Identity and the Development of the EU as a Security Actor', Journal of Common Market Studies, 43(2): 393-412.
 • Wivel, Anders (2005) Between Paradise and Power: Denmark's Transatlantic Dilemma. Security Dialogue, 36(3): 417-421.
 • Wæver, Ole (2005) 'European Integration and security: Analyzing French and German discourses on state, nation and Europe', i David R. Howarth & Jacob Torfing (red.) Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance. Basingstoke: St. Martin's Press, s. 33-67. 

 • Wæver, Ole (2005) 'The constellation of securities in Europe', i James N. Rosenau & Ersel Aydinli (red.) Globalization, security, and the nation-state: paradigms in transition. New York: State University of New York Press, s. 151-174.