Publikationer fra 2002 – Københavns Universitet

Publikationer fra 2002

Publikationer fra centeret for 2002


 • Hansen, Lene & Ole Wæver (red.) (2002) European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge.
 • Hansen, Lene (2002) 'Introduction', i Lene Hansen & Ole Wæver (red.) European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge, s. 1-19.
 • Hansen, Lene (2002) 'Conclusion', i Lene Hansen & Ole Wæver (red.) European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge, s. 214-225.
 • Larsen, Henrik (2002) "Europæisk sikkerhed og den næste regeringskonference", Økonomi & Politik, 75(2): 25-37.
 • Larsen, Henrik (2002) 'The EU: A Global Military Actor?', Cooperation and Conflict, 37(3): 283-302.
 • Larsen, Henrik,  Nina Græger & Hanna Ojanen (2002) The ESDP and the Nordic Countries: Four Variations on a Theme. The Finish Institute for Internal Affairs & Institut für Europäisches Politik, 236 s.
 • Manners, Ian (2002) 'Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?', Journal of Common Market Studies, 40(2): 235-258.
 • Marcussen, Martin (2002) "Danmark og den diffuse magt i ØMU'en", i Den Europæiske nødvendighed - 37 vinduer mod fremtidens EU. København: Djøf/ Jurist- og Økonomforbundet, s. 198-204.
 • Marcussen, Martin (2002) 'EMU: A Danish Delight and Dilemma', i European States and the Euro - Europeanization, Variation, and Convergence. Oxford: Oxford University Press, s.120-144.
 • Nedergaard, Peter (2002) "Argumentationslogik og Europaudvalgets demokratiske kontol med EU-politikken", i T. Pedersen (red.) Europa for Folket?: EU og det danske demokrati. Århus: Århus Universitetsforlag, s. 145-160.
 • Parker, Noel (2002) 'Differentiating, collaborating, outdoing: Nordic identity and marginality in the contemporary world', Identities: Global Studies in Culture and Power, 9(3): 355-381.
 • Rosamond, Ben (2002) 'Theories of Political Integration', i Jackie Gower (red.) The European Union Handbook, 2. udgave. Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers.
 • Rosamond, Ben (2002) 'Britain’s European Future?', i Colin Hay (red.) British Politics Today. Cambridge: Polity Press.
 • Rosamond, Ben (2002) 'Imagining the European Economy: Competitiveness and the Social Construction of “Europe” as an Economic Space', New Political Economy, 7(2): 157-177.
 • Rosamond, Ben & Colin Hay (2002) 'Globalisation, European Integration and the Discursive Construction of Economic Imperatives', Journal of European Public Policy, 9(2).
 • Sousa, Maja Møller (2002) "Den danske EU-beslutningsproces: Dekobling af den demokratiske kontrol?", Politologiske Studier, 5(4).
 • Wind, Marlene (2002) "Det europæiske medborgerskab", i T. Pedersen (red.) Europa for folket?: EU og det danske demokrati, magtudredningen. Århus: Århus Universitetsforlag, s. 190-216.
 • Wivel, Anders (2002) "Danmarks sidste formandskab?: Institutionelle dilemmaer og magtpolitiske udfordringer for Europas småstater", Politologiske studier, 5(4): 11-23.