Publikationer – Københavns Universitet

Forskningen på CEP omfatter alle politologiens deldiscipliner og foregår i vid udstrækning på tværs af disciplinerne. Forskningen er ikke bundet til nogen bestemt metodisk eller teoretisk tilgang, og der lægges desuden vægt på at fremme den tværdisciplinære forskning. Derfor deltager CEP i det interdisciplinære forskningssamarbejde EURECO (European Research at the University of Copenhagen), som blev startet i 2009 i samarbejde med det Humanistiske og det Juridiske Fakultet.

Læs om centrets forskning her eller se nedenfor for en komplet liste af EU-relaterede publikationer skrevet af forskere fra CEP.

For indsigt i den enkelte CEP forskers EU-relaterede publikationer klik her.

Publikationer

2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002