Forskning

Forskningen på Center for Europæisk Politik omfatter alle politologiens deldiscipliner og foregår i vid udstrækning på tværs af disciplinerne. Forskningen er ikke bundet til nogen bestemt metodisk eller teoretisk tilgang, og der lægges desuden vægt på at fremme den tværdisciplinære forskning. Derfor deltager Center for Europæisk Politik i det interdisciplinære forskningssamarbejde EURECO (European Research at the University of Copenhagen), som blev startet i 2009 i samarbejde med det Humanistiske og det Juridiske Fakultet.

Udgangspunktet for forskningen på Center for Europæisk Politik er det store arbejde inden for europaområdet, der i årenes løb er foregået på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Instituttet var i 1990’erne centrum for flere store forskningsprojekter herunder Copenhagen Research Project on European Integration (CORE). Instituttet var desuden  stærkt placeret inden for Københavns Universitets satsningsområde ”Europa i Forandring” (2004-2008).

Forskningen på Center for Europæisk Politik kan opdeles i fire brede forskningsfelter, som samlet danner rammen om Centerets banebrydende EU- og Europaforskning. Europa anskues her grundlæggende som et socialt, økonomisk, retligt og politisk rum, hvori både identiteter, kulturer, normer og institutioner spiller en rolle.

Fold ud og læs om de fire forskningsområder: