Forskere - Center for Europæisk Politik – Københavns Universitet

Jessica Maria Sampson Thierry

Jessica Maria Sampson Thierry

Ph.d. stipendiat

Som Ph.D.-studerende ved Institut for Statskundskab studerer Jessica mobile EU-borgeres adgang til sociale velfærdsydelser i deres værtslande. Hun er del af forskningsprojektet TransJudFare, hvor man i et samarbejde mellem fire universiteter - University of Bremen, University of Salzburg, VU University Amsterdam og Københavns Universitet - undersøger den nationale implementering af EU's socialpolitikker - herunder hvordan denne praksis fortsat transnationaliseres og retspraksis udbygges i takt med EU-domstolens praksis. Resultatet er juridisk usikkerhed, som gør det sværere for medlemsstaterne at efterleve EU-retten samtidigt med, at der skabes rum for skeptiske medlemsstater til at henvise til deres foretrukne domstolskendelser.

Fokus er særligt på økonomisk ikke-aktive EU-borgere, fx jobsøgende, arbejdsløse, hjemløse og studerende. Jessicas fokus er på Danmarks implementering af EU-retten, og hvordan lokale administrative niveauer inkorporerer EU-retten i deres hverdagspraksis. Mere specifikt studerer hun praksis for tildeling af sociale ydelser, fx kontanthjælp, samt de tilfælde, hvor EU-borgere udvises som konsekvens af at ansøge om social bistand.

Jessicas Ph.D. superviseres af professor Dorte Sindbjerg Martinsen, som også er en del af TransJudFare.

ID: 129998714