Forskere - Center for Europæisk Politik

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +45 30 22 40 75 E-mail
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, international politisk økonomi, internationale organisationer, klima politik, arbejdstagerbeskyttelse, international politik +45 353-25622 E-mail
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's policies; EU Environmental policy; Regulatory governance; Europeanization +45 353-31166 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure track adjunkt Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk repræsentation og legitimitet, Europæiske Union og national politik +45 353-33812 E-mail
Larsen, Henrik Professor MSO, Jean Monnet Professor Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), international politik, udenrigspolitisk analyse,diskursanalyse,teoriers performative rolle +45 353-23417 E-mail
Manners, Ian James Professor Danmark og EU, EU, kritisk social EU-teori, normativ magt, planetarisk politik, politisk psykologi i EU, populærpolitisk kultur, Storbritannien og EU, Sverige og EU, symboler, myter og narrativer om EU +45 353-23854 E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +45 353-23499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betydning for national politik, EUs politiske system, implementering af EUs politikker, integration mellem ret og politik, patientmobilitet, det sociale Europ +45 353-23426 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +45 353-23448 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +45 353-23408 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlamenter, Europa-Parlamentet, EU's politiske system & beslutningsprocedurer +45 353-20503 E-mail
Rohlfing Frederiksen, Regitze Helene Ph.d.-stipendiat Demokrati teori, Democratic backsliding, civilsamfund og sociale bevægelser, EU, Domstoles rolle i demokrati, Central- og Østeuropa, Nord Afrika +45 353-30689 E-mail
Rosamond, Ben Professor Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +45 353-23395 E-mail
Schrama, Reini Margriet Postdoc Implementation of EU policies, European administrative networks, Freedom of movement and welfare, Gender equality policies, Civil society organizations, Social Network Analysis +45 353-27932 E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder, populisme, tysk europapolitik +45 353-23429 E-mail
Wivel, Anders Professor MSO Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +45 353-23358 E-mail