Forskere - Center for Europæisk Politik

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +4530224075 E-mail
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, international politisk økonomi, internationale organisationer, klima poli... +4535325622 E-mail
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's policies; EU Environmental policy; Regulatory governance; Europeanization +4535331166 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure Track Adjunkt Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk re... +4535333812 E-mail
Larsen, Henrik Professor MSO Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), internat... +4535323417 E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +4535323499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betyd... +4535323426 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +4535323448 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +4535323408 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlame... +4535320503 E-mail
Rohlfing Frederiksen, Regitze Helene Ph.d.-stipendiat Demokrati teori, Democratic backsliding, civilsamfund og sociale bevægelser, EU, Domstoles rolle i demokrati, Central- og Østeuropa, Nord Afrika +4535330689 E-mail
Rosamond, Ben Professor, studieleder Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +4535323395 E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder... +4535323429 E-mail
Wivel, Anders Professor Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +4535323358 E-mail