CEP i Danskernes Akademi – Københavns Universitet

Center for Europæisk Politik > Formidling > CEP i Danskernes Akademi

CEP i Danskernes Akademi

En række CEP-forskere deltog i slutningen 2010 i Danskernes Akademi på DR2, som en del af programmets EU-tema. I en række forelæsninger belyste CEP-forskerne således forskellige tematikker og problemstillinger i forhold til EU og forhold mellem EU og Danmark.

Se forelæsningerne ved at trykke på nedenstående links.

Marlene Wind: EU som udfordring for det danske flertalsdemokrati

Marlene Wind forelæser her om forskellen i demokratiforståelse i Danmark og EU. I Danmark bygger vores forståelse af begrebet på, at beslutninger taget af et flertal er demokrati. Men i EU er sagen en anden - her bygger demokratiet på vidtgående beskyttelse af den enkelte borgers rettigheder. Domstolenes rolle i dette system er at beskytte disse rettigheder. Det er ikke tilfældet i det danske system, hvor domstolene ikke kan sætte grænser for demokratiet. Det er en af grundene til, at danskerne kan have svært ved at acceptere, at EU-domstolen står over dansk ret.

Dorte Sindbjerg Martinsen: EU og velfærd - i stadigt tættere parløb

I denne forelæsning giver Dorte Sindbjerg Martinsen et indblik i, hvordan det Europæiske Fællesskab har fået stadig større betydning for de nationale velfærdspolitikker.
 Der sker et sammenstød mellem det traditionelle syn på velfærdsydelser, hvor velfærd er en sag mellem nationale politikere og borgerne i landet, og EU's princip om fri bevægelighed for varer og individer.

Peter Nedergaard: Hvad er EU?

Peter Nedergaard forelæser her om, hvad EU er. Han giver et indblik i EU's historie, der startede med et ønske om økonomisk samarbejde og fred efter Anden Verdenskrig. EU har siden gennemgået en lang udvikling, og er i dag en unik mellemting mellem en stat og en international organisation.

Peter Nedergaard: EU's beskæftigelsespolitik

I denne forelæsning giver Peter Nedergaard et indblik i EU's beskæftigelsespolitik. En af de helt centrale elementer i EU's beskæftigelsespolitik er den frie bevægelighed for individer, som finder sted på lige fod med den frie bevægelighed for fx varer og tjenesteydelser. EU's beskæftigelsespolitik kan ses som bestående af to elementer: Direktiver, som medlemslandede skal følge, samt anbefalinger, som medlemslandene kan vælge at følge. Der er uenighed om, hvorvidt anbefalingerne har nogen virkning - alligevel bliver der flere og flere af dem.

Rebecca Adler-Nissen: EU's udenrigstjeneste: En ny motor for den fælles europæiske udenrigspolitik?

Rebecca Adler-Nissen giver i denne forelæsning et indblik i en af EU's nyskabelser: Den fælles udenrigstjeneste. Udenrigstjenesten er resultat af behovet for, at EU taler med én stemme. EU er verdens største "bløde" magt, og i Lissabon-traktaten lægges vægt på udbredelsen af EU's værdier. Dannelsen af en udenrigstjeneste er imidlertid ikke et simpelt projekt, og der er en lang række aspekter skal afklares før udenrigstjenesten er på plads.

Morten Kelstrup: EU og demokrati

Morten Kelstrup forelæser her om EU og demokrati. EU er en helt unik konstellation og der findes ingen andre statsformer i verden, som ligner den. Det gør EU svært at forstå. Kelstrup giver i denne forelæsning et indblik i, hvordan EU fungerer. En af udfordringerne for EU er ligeledes en generel opfattelse af, at EU lider af et demokratisk underskud. Men det er svært at klart at udpege, hvor det demokratiske underskud ligger.