Arkiv over nyhedsbreve udsendt af Center for Europæisk Politik, Københavns Universitet med Marlene Wind som redaktør.Arkiv over nyhedsbreve

2017

Nyhedsbrev, Sommer 2017
Sommerens nyhedsbrev løfter sløret for efterårets kommende EURECO Distinguished Lecture Series 2017, der i år har temaet 'Europe in the age of Trump'. Nyhedsbrevet præsenterer også de mange spændende arrangementer centeret har afholdt i løbet af foråret, fra optrædener på Folkemødet og workshop om Symbols and Myths in European Integration til forelæsning om det tyske valg, Israel-Palæstina konflikten og Jean Monnet forelæsninger. Som altid giver nyhedsbrevet også et indblik i centerets nyeste forskning, publikationer og aktiviteter. 

Nyhedsbrev, Forår 2017
Forårets nyhedsbrev byder på en række spændende forelæsninger i europaforskningens navn. Hver fredag frem til 19. maj afholdes Jean Monnet-forelæsninger med frem-trædende forskere og praktikere. Den 8. maj kan du også komme til forelæsning om EU's involvering i Israel-Palestina-konflikten og den 23. maj kommer Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, til CSS for at fortælle mere om det tyske valg i efteråret 2017, og hvilken betydning valget har for Europa - og for Danmark.


2016

Nyhedsbrev, Vinter 2016
I vinterens nyhedsbrev annonceres der for Dorte Sindberg Martinsens tiltrædelsesforelæsning som professor ved instituttet  den 8. december. De forgangne måneder har været travle for centeret som har afholdt både EURECO Distinguished Lecture Series 2016, seminar om Brexit, Danish European Community Studies Association 40th Anniversary i samarbejde med DIIS samt Rebecca Adler-Nissens tiltrædelsesforelæsning ligeledes som professor ved instituttet. Derudover kan du også læse mere om centerets nyeste forskning og aktiviteter.

Nyhedsbrev, juni 2016
I sommerens nyhedsbrev er fokus på Brexit med både afholdte og kommende arrangement. Den 20. juni 2016 afholdes ekspert analyse og debat under temaet "Brexit - The Known Unknowns". Den 13. juni afholdte centeret i samarbejde med the Danish Association of European Law et offentligt seminar med temaet "Brexit: Burning Questions." Der reklameres også for centerets deltagelse på Folkemødet, hvor Marlene Wind og Martin Marcussen vil debattere. Derudover kan du læse mere om centerets nyeste forskning og aktiviteter.


2015

Nyhedsbrev, oktober 2015
I efterårets nyhedsbrev gør vi reklame for den store konference om retsforbeholdet, der afholdes i Festsalen den 3. november. Eksperter på alle områder, der hører under EU's retssamarbejde, lægger vejen forbi konferencen, der afholdes uden politikere. Derudover har Ian Manners og Dorte Sindbjerg nye udgivelser, som du kan læse mere om i nyhedsbrevet. Efterårets research column, "Unravelling a well-tossed bowl of spaghetti, or: Surveying the debate on the Danish Justice and Home Affairs opt-out in the light of the refugee crisis" er skrevet af CEP's studentermedhjælpere, Christina la Cour og Clara Lambert, og omhandler relationen mellem retsforbeholdsafstemningen og flygtningekrisen i Europa.

Nyhedsbrev, juli 2015
I dette års anden udgave af CEP's nyhedsbrev kan bl.a. du læse om vores seneste arrangementer - en paneldebat om TTIP og et seminar om konsekvenserne af et muligt Brexit. TTIP er tillige temaet for denne udgaves klumme, hvor lektor Jens Ladefoged Mortensen, en af de ledende eksperter på området, bringer debattens forskellige perspektiver i spil. Registreringen til dette års EURECO Lecture Series er netop åbnet under titlen "Democracy and Human Rights in Europe”.

Nyhedsbrev, marts 2015
I nyhedsbrevet for marts kan du læse om det kommende seminar ‘British Exit from the EU? Legal and Political Implications for Europe’, hvor ledende eksperter vil diskutere implikationerne af Storbritanniens mulige exit fra EU. Du vil desuden kunne læse om Professor Joseph Weilers succesfulde forelæsning ‘Sleepwalking Again: Europe and the End of the Pax Americana 1914-2014’. Du kan desuden læse, om lektor Rebecca Adler-Nissen, som har vundet en stor international pris for sin ‘Opting Out of the European Union: Diplomacy, Sovereignty and European Integration’. I forskerklummen skriver Professor Ian Manners om den politiske psykologi af den europæiske integration.


2014

Nyhedsbrev, oktober 2014
Nyhedsbrevet for oktober indeholder blandt andet en invitation til en konference om grænseoverskridende patientrettigheder i EU afholdt i samarbejde med WELMA og CHEP. Få i den forbindelse en forsmag på temaet i forskerklummen skrevet af professor Dorte Sindbjerg Martinsen, som er taler ved konferencen.
Læs desuden internationale besøg på CEP samt lektor Rebecca Adler-Nissens nye bog 'Opting Out of the European Union: Diplomacy, Sovereignty and European Integration'.

Nyhedsbrev, juni 2014
I nyhedsbrevet for juni kan du læse om CEP's aktiviteter under Europa-Parlamentsvalget i maj 2014. Her kan du blandt læse mere om CEP forskernes tilstedeværelse i mediebilledet som kommentatorer og eksperter på valgets resultater og konsekvenser. Ligeledes kan du læse om nogle af CEP's valgarrangementer som afholdtes i maj og juni. Du kan også læse mere om CEP's nye Post doc. Henrik Hermansson, samt læse et interview med Henrik på CEP's hjemmeside. I forskerklummen skriver Post doc. Holly Grace Snaith om relationen mellem Eurovision Song Contest og Eurozonen.

Nyhedsbrev, februar 2014
I nyhedsbrevet for februar kan du læse om forårets debatarrangementer. Det drejer sig for det første om debatarrangementet "Dual Exits?", hvor ledende internationale forskere vil debattere Skotlands uafhængighed, Storbritanniens exit fra EU, samt perspektiver for Danmark. For det andet arrangerer CEP et debatarrangement, som sætter fokus på Europaparlamentsvalget i maj. Du kan også læse mere om den nye gæsteforsker ved CEP, Dr Cormac Mac Amlaigh fra Edinburg Universitet.  I forskerklummen kan du læse ph.d.-studerende Nikolay Vasevs kritiske analyse af tilstanden i Storbritannien, og konsekvenserne for landet ved en udmeldelse af EU.


2013

Nyhedsbrev, oktober 2013
I dette nyhedsbrev kan du læse om to fremtidige gæsteforelæsninger i november af professor Philippe Van Parijs og professor Mark Blyth. Du kan også læse om et Work in Progress Seminar med professor Kalypso Nicolaïdis, og om den nye bog ” Denmark and the European Union” med bidrag fra adskillige CEP forskere. I Forskerklummen kan du læse ph.d.-stipendiat Ayca Uygurs vurdering af forholdet mellem Tyrkiets juridiske system og Tyrkiets armenske mindretal.

Nyhedsbrev, juni 2013
I dette nyhedsbrev kan du læse om CEP's vellykkede studietur til Bruxelles med 20 statskundskabsstuderende samt om de kommende EURECO forelæsninger i efteråret 2013. Forskerklummen er denne gang skrevet af forskningsassistent Majka Holm og omhandler indlemmelsen af Kroatien med et blik på processen og en analyse af hvilken betydning et løfte om medlemskab kan betyde for et land.

Nyhedsbrev, marts 2013
I årets første nyhedsbrev kan du læse om to nye forskere på CEP, Ian Manners og Jette Steen Knudsen, og en konference om Europas fremtid som CEP arrangerer i samarbejde med DI og CO-Industri. I forskerklummen diskuterer adjunkt Julie Hassing Nielsen om øget deltagelse i beslutningsprocesser fører til mindre EU-skepsis.


2012

Nyhedsbrev, december 2012
I årets sidste nyhedsbrev kan du læse om det forgange år på CEP og om tre spændende workshops, som forskellige forskere fra centret arrangerer. I forskerklummen analyserer adjunkt Rebecca Adler-Nissen EU’s udenrigstjeneste og giver sit bud på, hvilken effekt den kan få for de nationale udenrigstjenester.

Nyhedsbrev, oktober 2012
I dette nyhedsbrev kan du læse om en kommende CEP konference, der sætter fokus på det danske ”nej” til Maastricht-traktaten for 20 år siden såvel som 40-års jubilæet for dansk EU-medlemskab. I forskerklummen analyserer professor Marlene Wind den danske holdning til det europæiske projekt gennem de sidste 40 år og giver sit bud på, hvilke konsekvenser et Europa i flere hastigheder kan have for en lille åben økonomi som den danske.

Nyhedsbrev, juni 2012
I dette nyhedsbrev kan du læse om CEP's besøg af hhv. Rådsarbejdsgruppen og tre anerkendte EU forskere. Derudover kan du læse om det kommende årsmøde for Dansk Selskab for Europaforskning (DSE), der afholdes på CEP i september. Forskerklummen er denne gang skrevet af Professor Peter Nedergaard og handler om det netop afsluttede EU-formandskab. 

Nyhedsbrev, marts 2012
I første nyhedsbrev i 2012 kan du både læse om Forskningens døgn, der i år har temaet: Fremtidens EUropa, samt at CEP for nylig er blevet medlem af det europæiske netværk EPIN, der er en samling af tænketanke og forskningsinstitutioner.
I forskerklummen skriver Post.Doc Mads Dagnis Jensen om Polens første formandskab i EU, der fandt sted i andet halvår af 2011.


2011

Nyhedsbrev, december 2011
I dette nyhedsbrev kan du både læse om den afholdte EURECO-finaleforelæsning med Jo Shaw samt debatten med EU-kommissær Cecilie Malmström, som CEP arrangerede tilbage i november. Forskerklummen er skrevet af ph.d.-stipendiat Lau Blaxekjær og handler om EU's udfordringer som global leder i klimapolitikken.

Nyhedsbrev, september 2011 (nyhedsbrevet er ikke tilgængeligt online)
I dette nyhedsbrev kan du læse om CEP's nylancerede vidensbank og de kommende aktiviteter på centeret, blandt andet studieturen til Bruxelles. Forskerklummen er skrevet af ph.d.-stipendiat Ruxandra Lupu Dinesen og handler om EU's fælles udenrigspolitik set i lyset af EU's naboskabspolitik og den presserende situation i Nordafrika i forbindelse med det Arabiske Forår.

Nyhedsbrev, maj 2011
CEP's nyhedsbrev fra maj 2011 byder på historier om Simon Hix' EURECO-finaleforelæsning samt om et debatarrangement arrangeret af CEP og Center for Militære studier om fremtiden for en fælles europæisk udenrigspolitik, hvor både tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft, Rebecca Adler-Nissen fra CEP og den danske EU-ambassadør Peter Sørensen deltog. I forskerklummen skriver Professor Ben Rosamond om paradokset at støtten til EU falder samtidig med at den europæiske offentlighed forventer europæiske løsninger på følgerne af den finansielle krise.

Nyhedsbrev, marts 2011
I CEP's nyhedsbrev fra marts 2011 skriver Professor Emeritus Morten Kelstrup i forskerklummen om europagten. Nyhedsbrevet omhandler yderligere Morten Kelstrups afskedsreception og en forelæsning med Klimakommissær Connie Hedegaard. Derudover indeholder nyhedsbrevet som altid information om den nyeste forskning fra CEP.


2010

Nyhedsbrev, december 2010
CEP's nyhedsbrev fra december 2010 omhandler blandt andet CEP's første studietur, som gik til Bruxelles med tyve kandidatstuderende samt en række forskere fra CEP. Formålet med turen var at undersøge udviklingen i EU's institutioner ét år efter Lissabon-traktaten. Forskerklummen skrives denne gang af Lektor Jens Ladefoged Mortensen, som behandler hvordan EU's fælles handelspolitik er under forandring, og spørgsmålet er om Lissabon-traktaten muliggør en offensiv fælleseuropæisk handelsstrategi.

Nyhedsbrev, oktober 2010
Forskerklummen skrives i denne udgave af CEP's nyhedsbrev af Adjunkt Rebecca Adler-Nissen, som behandler EU's nye udenrigstjeneste samt spørgsmålet om, hvem EU's nye diplomater egentlig er. Nyhedsbrevet omhandler ligeledes Poul Skyttes, særlig rådgiver for Catherine Ashton, besøg på CEP, hvor han gav et foredrag om udenrigstjenestens tilblivelse.

Nyhedsbrev, juli 2010
CEP's nyhedsbrev fra juli 2010 omhandler blandt andet opstarten af CEP Studenternetværk, der er et netværk for studerende med interesse for EU og Europa. Ligeledes giver nyhedsbrevet som altid et indblik i den nyeste forskning fra CEP. I forskerklummen skriver Professor Mso Martin Marcussen om finanstilsynet i en dansk og europæisk kontekst.

Nyhedsbrev, februar 2010
CEP's nyhedsbrev fra februar 2010 omhandler blandt andet Chantal Mouffes finaleforelæsning i den første EURECO-forelæsningsrække. I forskerklummen skriver Professor Peter Nedergaard om situationen efter COP15 set med europæiske øjne.


2009

Nyhedsbrev, oktober 2009
Nyhedsbrevet fra oktober 2009 er CEP's første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet blev lanceret for at øge synligheden af centerets aktiviteter samt interessen for Europa-forskningen på Københavns Universitet. I forskerklummen skriver Centerleder Marlene Wind om EU's nye menneskerettighedskommissær.