Praktik i EU

Er du interesseret i at få indblik i, hvordan arbejdet i EU foregår, og ønsker du at bruge dine akademiske evner i praksis, så er et praktikophold i en af EU's institutioner måske noget for dig. Der findes utallige muligheder for at komme i praktik i EU. På denne side hjælper CEP dig med at finde de relevante oplysninger og links.

Praktik i EU's institutioner

De fleste af EU’s institutioner tilbyder praktikophold (også kaldet stagiaireophold) to gange om året. De forskellige institutioner har forskellige ansøgningskrav, men generelt set gælder det, at du som minimum skal være i besiddelse af en bachelorgrad, ligesom gode sprogkundskaber inden for to af EU’s officielle sprog ofte er en forudsætning. Praktikopholdet kan desuden både være ulønnet og lønnet, men oftest ydes der et månedligt boligtilskud. Du skal være opmærksom på, at ansøgningsfristen for et praktikophold i en af EU’s institutioner finder sted forholdsvist tidligt. Det er derfor vigtigt at søge i god tid, ligesom overholdelse af formalia er en nødvendig forudsætning for at blive tilbudt en praktikplads. Som praktikant tilknyttes du én eller flere vejledere i den pågældende EU-institution og varetager normalt opgaver, der svarer til indgangsstillinger i institutionerne. Nedenstående finder du de relevante links for nogle af de mere traditionelle praktikophold i EU:

Udover de mere traditionelle EU-institutioner, er det også muligt at komme i praktik i en af EU’s andre institutioner:


Endeligt er det muligt at komme i praktik i en af EU's forskellige agenturer, som er placeret i hovedstæder over hele Europa.  

Praktik på EU's delegationer

EU har i alt 130 delegationer rundt omkring i verden. En række af disse delegationer tilbyder også praktikophold, så hvis du er interesseret i at få et større kendskab til, hvordan arbejdet i EU's Udenrigstjeneste (EEAS) foregår samt et større indblik i EU's diplomatiske relationer med tredjeverdenslande og andre internationale organisationer, er det en god idé at tjekke følgende links ud:

På de forskellige delegationers hjemmeside kan du finde mere information om mulighederne for et praktikophold samt de formelle krav mm. 

Praktik på Den Danske EU-repræsentation i Bruxelles

Som praktikant på Udenrigsministeriets Danske EU-repræsentation i Bruxelles skal du være dansk statsborger og indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt - fortrinsvis studerende i jura eller i samfundsfag. Derudover forudsættes et godt kendskab til engelsk og/eller fransk. Praktikperioden er som udgangspunkt ulønnet, men du vil modtage et månedligt tilskud til boligudgifter. Normalt ansætter repræsentationen i Bruxelles praktikanter to gange om året (forår/efterår). Vær igen opmærksom på at ansøgningsfristen falder forholdsvist tidligt.

Praktikant for danske EU-parlamentarikere 

Udover at være en del af Europa-Parlamentets interne 'staff' har du også mulighed for at komme i praktik hos en af de danske EU-parlamentarikere. Som praktikant vil du ofte fungere som en slags politisk assistent og vil bistå den danske MEP med at løse politiske og journalistiske opgaver samt besvare borgerhenvendelser mm. Derudover vil arbejdsopgaverne selvfølgelig variere alt efter MEP'erens politikområder og interesser. Som regel slås de forskellige praktikophold op på de enkelte MEP'ers hjemmeside og på forskellige job sites mm.