EuroChallenge

'Europe and New Global Challenges' (EuroChallenge) adresser Europas plads i verden i forbindelse med en verdensorden, der hurtigt og radikalt forandrer sig.

Projektet undersøgte skæringspunktet mellem en foranderlig global sammensætning på den ene side og en stadig uforløst spænding i den europæiske integration på den anden.

Ved hjælp af en tværfaglig tilgang belyste projektet de økonomiske, politisk-juridiske og sociokulturelle aspekter af Europas udfordringer.

Involverede fakulteter: samfundsvidenskab, jura og humaniora.

Projektet blev finansieret af KU's stjerneprogrammer for interdisciplinær forskning fra 2013-2017.

Læs mere om EuroChallenge-projektet på projektets engelske webside.

Eurochallenge

THE PROJECT IS CLOSED
Project period: 2013-2017