CEP forskere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Europæisk Politik > CEP forskere

Henrik Alf Jonas Hermansson

Henrik Alf Jonas Hermansson

Postdoc

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Min aktuelle projekt undersøger Europa-Kommissionens eneret til at fremsætte lovforslag, som EU-medlemsstaterne og Europa-Parlamentet kun kan ændre med et stort flertal. Den eksklusive initiativret er en af Kommissionens fundamentale beføjelser, men også en beføjelse som Kommissionen anvender med varierende succes. Nogle gange vedtages dens lovforslag uden ændringer, andre gange omskriver medlemsstaterne og Europa-Parlamentet store portioner af forslagene eller afviser dem. Projektet undersøger, hvorvidt Kommissionens evne til at sætte dagsordenen er påvirket af, hvor detaljeret viden den har om de politiske præferencer i Ministerrådet og Parlamentet. Mere specifikt tester projektet, om Kommissionens forslag i mindre udstrækning er genstand for ændringer i sager, hvor den har benyttet sig af konsultationer med lobbyister, foretaget impact analyser og inddraget ekspertgrupper I forbindelse med udarbejning af lovforslag. Ved at udvikle et ny automatiseret tekstanalyseværktøj skaber projektet for første gang mulighed for at teste teorier om dagsordensættende via en ny metode i en analyse af al EU-lovgivning siden 1994. Derved vil det bringe os et værdifuldt skridt videre i debatten blandt forskere, aktivister og lovgivere om, hvorvidt den ikke-folkevalgte Kommissionens har monopollignende magt og levere vigtigt input til diskussionen om fremtidige demokratiske reformer af EU.

  Min nuværende forskningsprojekt er finansieret af et individuelt postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd.

  Jeg er også involveret i den GovLis projektet, som studerer, om regeringernes politik er lydhør over for borger præferencer.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg har undervist i Europæisk Politik, Internationale Relationer og International Politisk Økonomi.

  Primære forskningsområder

  EU-politik; Lovgivningsmæssig fastlæggelse af dagsordenen, Brug af information og ekspertise i politik; Interesseorganisationer og lobbyisme; Automatiseret tekst-analysemetoder; Metoder til statistisk modellering af konkurrence.

  ID: 101363870