CEP forskere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Europæisk Politik > CEP forskere

Christine Søby

Christine Søby

Ph.d. stipendiat, Ekstern lektor

Ph.d.-Vejledere:

Professor Ian Manners (primær vejleder) og professor Ben Rosamond (sekundær vejleder). 

 

Primære forskningsområder:

EU's eksterne diplomati og deltagelse i internationalt samarbejde på bæredygtig udviklingsområdet, særligt i FN-regi; EU integration på det udenrigspolitiske område; Udviklingen af multilateral og global governance på bæredygtigudviklingsområdet; konkurrerende definitioner af bæredygtig udvikling og grøn økonomi; International Politisk Økonomi; betydningen af BRICS-landenes øgede økonomiske styrke for international samarbejde på bæredygtig udviklingsområdet; global public governance; diplomati teori og historie; Diskursiv Insitutionalisme; International Politik Teori; Videnskabsteori og Metodologi.

 

Aktuel forskning:

Min Ph.d.-afhandling undersøger:

1) hvordan EU’s institutionelle set-up vedrørende samarbejde om udenrigspolitiske emner har udviklet sig fra konstitueringen af den Europæiske Union med vedtagelsen af Maastricht Traktaten i 1992 og frem til i dag, hvor EU har fået sin egen udenrigstjeneste - The European External Action Service (EEAS);

 

2) hvad den europæiske integration på det udenrigspolitiske område har betydet for EU’s repræsentation og deltagelse i FN’s fora for bæredygtig udvikling og andre centrale FN fora så som FN’s General Forsamling; 

 

3) hvordan den europæiske/EU's diskurs (udenrigspolitik) i FN’s fora for bæredygtig udvikling har forandret sig fra den første FN bæredygtig udviklingskonference afholdt i Rio i 1992 og frem til afslutningen af forhandlingerne om FN’s post-2015 udviklingsagenda ved udgangen af 2015, som forventes at fokusere på en række Bæredygtig Udviklings Mål ('Sustainable Development Goals' - 'SDGs'), som skal erstatte FN’s nuværende udviklingsmål (FN's 'Millennium Development Goals');

 

og 4) hvordan Diskursiv Insitutionalisme kan styrke analyser af EU’s udenrigspolitik, kan kritiseres og videreudvikles og hvordan denne teoretiske retning relaterer sig til tredje generations konstruktivistiske teorier i International Politik og International Politisk Økonomi.

 

Mit fokus på bæredygtig udvikling er begrundet i en antagelse (der bygget på et halvt års feltarbejde i FN som praktikant for Den Faste Danske Repræsentation Ved FN i New York) om, at EU særligt i disse FN fora har været, og forsat er, presset til at udtale sig omkring EU’s syn på forandringerne i den international økonomiske orden og EU’s rolle heri. Derudover, er der i FN, i modsætning til andre internationale organisationer som Verdensbanken og den Internationale Monetære Fund næsten universel repræsentation, idet 193 ud af verdens 196 lande er medlemmer af FN. FN’s fora er derfor et oplagt fokus for studier af, hvordan EU’s udenrigspolitik bliver praktiseret, videreudviklet og formidlet i mødet med tredje lande udenfor Europa, samt for undersøgelser af, hvordan tredjelande opfatter EU’s udenrigspolitik på bæredygtig udviklingsområdet og EU som international aktør. Begge er spørgsmål, der indtil nu er blevet negligeret indenfor EU studie, men som en voksende antal forskere er begyndt at beskæftige sig med indenfor de seneste år (for bemærkelsesværdige undtagelser se f.eks. Manners artikel fra 2002 'Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?' og Sonia Lucarelli and Lorenzo Fioramontis bog fra 2009 External Perceptions of the European Union as a Global Actor). 

 

Endelig er jeg tilknyttet to større forskningsprojekter med titlerne 'Europe and New Global Challenges' (også refereret til som 'EuroChallenge') og 'Symbols a Myths in European Integration'.

Professor Ben Rosamond er principal investigator for det første forskningsprojekt, som går på tværs af Københavns Universitets (KU) Samfundsvidenskabelige, Juridiske og Humanistiske Fakultet. Det andet forskningsprojekt er mindre og omfatter ud over mig selv professor Ian Manners (KU) og associate professor Kennet Lynggaard (fra Roskilde Universitet - RUC).

Se venligst de to følgende links for mere information om 'EuroChallenge' of 'Symbols and Myths in European integration':

http://www.eurochallenge.ku.dk

http://cep.polsci.ku.dk/forskning/ongoingresearch_20132110/symbols_and_myths_in_european_integration/

 

Undervisning og vejledning:

Jeg har tidligere været instruktor i faget International Politik på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Dette efterårssemester skal jeg undervise to klasser i faget Videnskabsteori og metodologi på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Derudover skal jeg dette efterårssemster undervise i mit eget engelsksprogede fagudbud tilegnet kandidatstuderende med titlen 'The EU's External Diplomacy and Participation in Multilateral Environmental Governance'.

Jeg har været medvejleder på et praktikprojekt baseret på et ophold ved Den Faste Danske Repræsentation ved FN i New York, og kan vejlede bachelor- og praktikprojekter samt specialer inden for mine forskningsområder (se venligst ovenfor eller under emneord). Hvis du er interesseret i vejledning, så send mig en mail på csoe@ifs.ku.dk.

 

Yderligere arbejdsopgaver og poster:

 

Exampler på titler på projekter som jeg vejleder nu eller tidligere har vejledt:

1) 'The UN’s meta-governance of public-private partnerships - a case of Organized Hypocrisy?’ 

2) 'Det Globale Partnerskab for Udvikling - Et fælles eller differentieret ansvar?’ 

3) 'Syd-syd-samarbejdet og 2030 Dagsordenen for bæredygtig udvikling’ 

4) 'Eksekutivkomiteen for FN’s Flygtningehøjkommissariat og konklusioner om international beskyttelse' 

 Suppleant for repræsentanten for de Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, i Ph.d.-skoleudvalget (på fakultetsniveau) fra oktober 2013 til januar 2014.

Valgt som repræsentant for de Ph.d.-studerende ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, i Københavns Universitets Erfa-gruppe på Ph.d.-området (KUPE), i Københavns Universitets Forskning og Innovationsråds møder med de Ph.d.-studerende (Ph.d.-KUFIR), samt i Københavns Universitets Ph.d.-Rektorats-dialogmøder fra januar 2014 og fremefter.

Medlem af Institut for Statskundskabs 'Ph.d.-klub' i samarbejde med DJØF for at sikre styrket koordinering og varetagelse af de Ph.d.-ansattes interesser fra maj 2014 og fremefter.

 

For mere information om Kupes arbejde se: http://phd.hum.ku.dk/phd_skole/Ph.d.-udvalget/referater/Referat_af_Ph.d.-udvalgsm_det_den_19._februar_2014.pdf

For mere information om Ph.d.-KUFIRs arbejde se:http://fi.ku.dk/KUFIR/

ID: 51144918